L’alcaldessa Susana Marqués, ha presidit, recentment,la Comissió d’Igualtat amb la regidora d’Igualtat Vanessa Batalla, i diversos tècnics i funcionaris municipals que han de participar en el disseny i redacció del II Pla d’Igualtat Municipal

Marqués ha assenyalat que “com en totes les polítiques que requereixen un fort canvi social, la política d’igualtat necessita el compromís no només dels polítics sinó també dels funcionaris que han de protegir amb la seua labor l’acció municipal. Per això, la redacció d’aquest pla sorgeix des de les bases del municipalisme a Benicàssim i per això s’ha requerit a tots els departaments municipals que s’impliquen i aporten iniciatives per a millorar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la nostra ciutat”. La Comissió ha valorat avui un primer esborrany del Pla amb les bases jurídiques per les quals ha de regir-se. A més, ha estudiat també el sistema de recepció de les aportacions dels departament municipals, als quals se’ls va requerir el seu compromís fa dues setmanes i ara han de traslladar les propostes concretes. Finalment, el divendres es farà la segona reunió redactora del Pla amb les associacions de dones i socials de Benicàssim perquè també puguen aportar propostes. Batalla ha explicat que “s’ha elaborat una estructura d’objectius generals entre els quals hi ha: la igualtat de tracte, amb la finalitat de permetre discriminació quant a sexe; la igualtat d’oportunitats per a garantir l’exercici efectiu per part de dones i homes, en condicions d’igualtat, dels drets polítics, civils, econòmics, socials i culturals i de la resta de drets fonamentals que puguen ser reconeguts en les normes; el respecte a la diversitat i a la diferència; la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i accions municipals, de manera que establisquen en totes l’objectiu general d’eliminar les desigualtats i promoure la igualtat de dones i homes; l’acció positiva, per a promoure la consecució de la igualtat real i efectiva de dones i homes; l’eliminació de rols i estereotips en funció del sexe i la representació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions”. Ara des dels diferents consells i comissions, es recopilaran les propostes i es desglossaran les diferents accions específiques sobre les quals es treballarà des dels programes socials municipals. L’objectiu és, segons ha assenyalat Batalla, que abans “de finalitzar l’any puguem tindre o bé l’esborrany a punt per a aprovació o bé el pla aprovat disposat per a la posada en marxa, en tot cas a principis de 2019.”