L’Ajuntament de Benicàssim ha iniciat la posada en valor de l’entorn de l’antiga casella del guardabarreres de l’avinguda Frares

Els treballs de condicionament paisatgístic han començat aquest matí i consisteixen en la poda i refaldat de l’arbratge existent, destoconat, a més de la neteja i anivellat dels espais. Una actuació que s’executarà aquesta setmana “i amb la qual posarem en valor elements arboris que abans a penes es veien”, ha comentat la regidora de Medi Ambient, Elena Llobell.
L’espècie que prolifera en aquesta zona és la morera de paper (Broussonetia papyrifera), nadiua d’Àsia Oriental i es cultiva des de temps ancestrals en vies fèrries i en els guardabarreres ja que, a més d’ombra per les seues àmplies copes, ofereix protecció contra l’erosió del sòl. “A més dels treballs de jardineria, també es duran a terme treballs de neteja ja que la zona presenta una gran acumulació de residus”, ha afegit Elena Llobell. Finalment es treballarà en l’esplanació i anivellament del terreny amb l’avinguda Frares i l’avinguda Ferrocarril. En aquest punt el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carlos Díaz, ha comentat que “aquesta actuació es canalitza dins d’una actuació de major importància en tot el vial del ferrocarril que millorarà l’accessibilitat i mobilitat entre el carrer Joanot Martorell i l’avinguda Mohino”.

Recentment s’ha obert al trànsit el tram que uneix el carrer Joanot Martorell amb l’avinguda Ferrocarril. L’ampli vial permet la circulació de vehicles a motor, bicicletes i vianants, amb espais reservats per a cadascun d’ells i amb les corresponents mesures de seguretat.


Així mateix, en l’avinguda Ferrocarril s’ha habilitat un camí per als vianants sobre l’antic traçat de la via fèrria en paral·lel al carril bici per a separar la circulació de vianants, corredors i persones que passegen els seus animals de companyia, amb la circulació de ciclistes i patinets. Carlos Díaz ha afegit que si la posada en marxa d’aquest camí per als vianants resulta positivament valorada “ampliarem el camí fins al Voramar i es millorarà el ferm. Amb això posarem en valor al voltant de 5.5 quilòmetres de ruta saludable, des de l’avinguda Mohino fins a l’inici de la Via Verda que uneix el municipi amb Oropesa, i volem que l’antic traçat del ferrocarril es convertisca en una atractiva alternativa al passeig marítim”.