El Servei d’Informació Ciutadana ha représ este dilluns 18 de maig l’atenció presencial amb cita prèvia

Com ha explicat la regidora d’Atenció Ciutadana, Elena Llobell, el servei “només estarà disponible per a gestionar tràmits que han sigut molt demandats durant aquestes setmanes i gran part d’ells requereixen la presència física”. Els tràmits que es poden fer de manera presencial són empadronament a Benicàssim, canvi de domicili en el padró d’habitants, certificats d’empadronament, obtenció de signatura electrònica/digital, sol·licitud de llicència d’obra menor/declaració responsable d’obres i servei de finestreta única, és a dir, la presentació d’escrits i sol·licituds per a la seua remissió a altres administracions. 

La tramitació de qualsevol tràmit diferent als expressats només podrà realitzar-se de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (benicassim.sedelectronica.es) o per correu postal (carrer Metge Segarra, número 4. 12560, Benicàssim).
Tots els interessats a acudir a l’ajuntament a realitzar alguna d’aquestes gestions ja pot demanar cita prèvia cridant al telèfon 964300962 en horari de 8.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.
L’horari d’atenció establit en l’oficina és, inicialment, de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores “i en el moment en què les circumstàncies ho permeten, l’horari del SIC tornarà a ser l’habitual, de 8.00 a 17.00 hores de dilluns a divendres, i també podran realitzar-se la resta de tràmits que es venien gestionant habitualment abans de la declaració de l’estat d’alarma”, ha afegit Llobell.
L’alcaldessa, Susana Marqués, ha indicat que per a la reobertura del Servei d’Informació Ciutadana de manera presencial “s’han adoptat totes les mesures de seguretat sanitària necessàries perquè l’accés de la ciutadania a l’ajuntament i el treball dels empleats municipals compte amb tota la protecció i la màxima garantia”. Sobre aquest tema, s’ha establit com a obligatori acudir al consistori proveït de mascareta protectora.