Els portaveus dels sis partits polítics amb representació municipal a Benicàssim es van reunir recentment per a posar sobre la taula les diferents propostes que des dels grups estimen que haurien d’incloure’s en el Pressupost de 2019

Tots els partits, a excepció de Ciutadans, van presentar iniciatives que l’alcaldessa va valorar com “molt positives i, encara que n’hi ha moltes que no es poden executar en un sol exercici o necessiten d’un desenvolupament més important, cal valorar que majoritàriament ens agradaria poder-les anar desplegant. Crec que una gran ciutat es fa així, amb l’aportació de totes les opinions, i eixe és el camí que va iniciar Benicàssim en 2015, posant en marxa el Pla d’inversions prioritàries que ens ha permés anar gestionant i posant en marxa projectes que tots els grups considerem ‘de ciutat’ i que, per tant, creiem per unanimitat que són imprescindibles per als nostres veïns”.
Així doncs, l’alcaldessa ha informat els partits que el pressupost d’inversions de 2019 té el límit d’inversió en 1,1 milions d’euros, però els ha proposat als grups que aquelles inversions que no es puguen arreplegar en el pressupost ordinari entren a formar part del Pla d’inversions prioritàries i s’executen amb romanents, quan aquests s’incorporen als comptes municipals.
Susana Marqués ha reiterat la voluntat d’aprovar els pressuposts al més prompte possible i si fóra dins de 2018, millor: “Hem de posar-nos a treballar com més prompte millor, perquè és preferent traure projectes que milloren la vida dels ciutadans que embrancar-nos en pugnes polítiques. Per això he proposat als grups que ajusten les iniciatives a la càrrega d’inversió que tenim per a poder negociar”.
A més, l’alcaldessa ha recordat als grups que “dins de les inversions hi ha dos projectes que pràcticament han d’incloure’s de manera obligatòria, perquè la ciutadania així ens ho ha reclamat i, perquè tots els grups ho dúiem en programa electoral i hem treballat perquè ara siguen una realitat. Un és la prolongació de la CV-149 i l’altre totes les obres del projecte Edificant als col·legis Palmerar, Santa Águeda i l’IES Violant de Casalduch. Aquests assumptes han d’incloure’s preferentment en el nostre pressupost per a poder executar-se en 2019”.
Finalment, l’alcaldessa ha demanat als grups polítics sensatesa i altura de mires, “perquè aquest pressupost estarà a cavall de dues legislatures i de dues corporacions diferents i, per tant, ha de ser abordat des del màxim consens possible seguint la línia que hem mantingut des del nostre equip de govern”.