L’Ajuntament de Benicàssim ha mostrat una alta sintonia entre els partits polítics en aprovar per unanimitat i com institucionals quatre de les cinc mocions que s’elevaven al ple

La més rellevant, per les dates en què ens trobem ha sigut la que condemna la violència de gènere i marca les directrius de compromís municipal per a la lluita contra la violència masclista. En aquesta moció, l’Ajuntament es compromet a realitzar un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement de les víctimes que tindrà lloc diumenge que ve 25 de novembre a les 11 hores davant de l’església de Sant Tomàs. Després d’aquest acte d’homenatge, dones i homes aniran en una carrera no competitiva per a visibilitzar que la societat benicassuda s’activa “contra la violència de gènere”. A més, l’Ajuntament insta el Govern central a què elabore la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes en el Conveni d’Istanbul; i que desplegue els Pressupostos Generals de l’Estat amb perspectiva de gènere, com a principi per a fer efectiva la legislació i la normativa. L’ajuntament declara també el compromís de continuar fent de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària a través de les seues regidories i amb totes les eines i programes que siga possible, des de l’educació fins a la sensibilització social. També s’ha instat al Consell de la Generalitat a què es dirigisca al Congrés, per a exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’estat per part de la comissió permanent no legislativa al Congrés i que intensifique les labors i treballs de la Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Gènere, amb la corresponent dotació pressupostària. L’ajuntament es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tota mena de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i hòmens i de la violència masclista. I com a entitat subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en què s’use el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari. Finalment, s’insta la Conselleria de Justícia, el Ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial a intensificar les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuaci

El Ple també ha convertit institucional i recolzat unànimement, la proposta socialista d’adaptar la senyalística dels carrils bici locals. En concret, la moció exigeix que s’estudie la ubicació de nous senyals que recorden que els usuaris de vianants han de circular per la part esquerra dels carrils bici, com la via verda, per exemple. I també que s’incloguen senyals que recorden que els gossos han d’anar lligats i controlats pels amos en tot moment quan passegen per aquests carrils, per a no invadir la zona rodada ni molestar els altres vianants.

El Ple municipal també ha referendat la proposta del Grup Popular de proposar en el Pla de modificació d’ordenances de l’any que ve la revisió de l’Ordenança de tinença d’animals de companyia i la d’ús i aprofitament de les platges, per a permetre que, en un futur no llunyà, les platges de Benicàssim estiguen obertes a les mascotes, almenys en temporada baixa, ja que també els grups han recordat que aquesta mesura no ha de perjudicar la consecució de les banderes blaves.

Finalment, l’altra moció que s’ha convertit en institucional i s’ha aprovat per unanimitat ha sigut la presentada pel Grup Ciutadans, en què s’ha instat l’Ajuntament a fer les modificacions necessàries sobre la planificació urbanística perquè es prohibisca en el futur l’obertura de cases d’apostes i joc en les proximitats dels centres escolars i els instituts.

Així mateix, s’insta a desenvolupar campanya de conscienciació contra els riscs del joc i la ludopatia entre escolars, docents i famílies. I també es demana que hi haja una intensa relació amb els cossos de seguretat per a evitar que els menors accedisquen il·lícitament a les casa de joc existents, per a previndre problemes futurs de ludopaties.