El consistori inicia el procediment per a la licitació del contracte, que tindrà una duració de tres anys

L’Ajuntament de Castelló ha posat en marxa el procediment administratiu per a la contractació del servei que combatrà les plagues de mosquits i altres insectes voladors. El pressupost base de licitació per a aquest concurs públic ascendeix a 200.600,73 euros, una quantitat que contempla les campanyes de lluita contra les plagues fins a 2022 i que s’abonarà mensualment a l’adjudicatària.

Com ha explicat l’edil delegat del Sanitat i Neteja, Ignasi Garcia, aquest contracte satisfarà el compromís d’“ampliar la temporada de tractament contra els mosquits”, el qual que necessita adaptar-se a noves circumstàncies com “el canvi climàtic i la pujada de les temperatures”. El consistori obri així la tramitació d’aquest concurs públic “perquè malgrat l’emergència de la COVID- 19 hem de continuar prestant els servei públics essencials i importants”.

Cal destacar que, encara que les bases del concurs contemplen un termini de tres anys, la concessió podria allargar-se durant dues anualitats més, si la parts així ho acorden i previ informe de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció General municipals. Aquesta pròrroga implicaria també la pròrroga de la dotació de 69.000 euros anuals per a satisfer l’objecte del contracte.

Pel que respecta a la valoració, la proposta tècnica així com les millores respecte a les condicions bàsiques suposaran quasi un 50% de la puntuació de les ofertes. La valoració econòmica representarà el 50% restant.

Tal com contempla l’informe de necessitat emés per la Regidoria, el contracte “exigeix un control complet del terme municipal amb vista a l’aplicacióde tractaments tant a les poblacions de larves com d’adults en les diferents zones de la ciutat”. Serà necessari, a més, “una perfecta coordinació del personal (aplicadors amb els permisos suficients per a productes biocides), del control dels productes a utilitzar i de qualsevol possible focus”, motiu pel qual l’administració municipal descarta la divisió d’aquest contracte en lots.