L’informe de la Universitat Politècnica de València conclou que “no hi ha hagut cap mena de perjudici o benefici per al contractista”

L’informe tècnic-econòmic sobre l’execució de les obres de la superilla de Maestria de Castelló, elaborat per la Universitat Politècnica de València, en la que és la segona auditoria encarregada sobre el projecte, conclou que “la valoració econòmica de les obres realment executades és pràcticament coincident amb la certificació final d’obra emesa per l’Ajuntament de Castelló, per tant, no hi ha hagut cap mena de perjudici o benefici per al contractista”. Això demostra, segons ha explicat el regidor d’Obres i Projectes Urbans, Rafa Simó, “que les obres s’han realitzat conforme al projecte modificat i que no hi ha hagut cap desajust entre els treballs executats i els facturats”. “Garantim així la bona execució dels projectes conforme als processos de contractació i reforcem els mecanismes de supervisió existents”, ha apuntat el mateix edil.Les conclusions que ha recollit la UPV en el seu informe s’han exposat a l’Ajuntament després dels corresponents treballs d’anàlisis i recopilació de la documentació existent, reunions amb els agents de la construcció implicats i inspecció de les obres executades. Aquesta inspecció s’ha realitzat comprovant les obres realment executades i confrontant-les amb el projecte vigent (modificat) i la certificació final de l’obra, tant a nivell de mesuraments sobre plans com de qualitat dels materials emprats.Cal recordar que l’Ajuntament va rebre queixes de l’execució de l’obres de la superilla per part de l’associació de veïns de Maestria i es va comprometre al fet que una auditoria exhaustiva realitzada per un organisme independent comprovara si els dubtes respecte al moviment de terres, la qualitat dels materials i altres aspectes de l’actuació es van realitzar conforme al projecte aprovat i finançat. Una auditoria encarregada a la UPV que ha determinat que “no hi ha hagut cap mena de perjudici o benefici per al contractista”, com ha recalcat Simó. El regidor d’Obres i Projectes Urbans també ha posat en valor l’aposta per aquest nou model urbanístic, que ha permés la reducció del trànsit en la zona, amb una mitjana de 2.000 vehicles menys al dia. “Aquesta doble transformació, urbana i de mobilitat, ha aconseguit el seu principal objectiu de reduir el trànsit que suportaven aquests vials”, ha manifestat l’edil.