El secretari autonòmic de Turisme valora les dades de les enquestes de l’INE de moviments turístics en frontera i de despesa turística

La Comunitat Valenciana ha registrat en 2019 el màxim històric en turisme internacional, tal com ho mostren les enquestes publicades per l’INE: ‘Movimientos turísticos en frontera’ (Frontur) i ‘Encuesta de gasto turístico’ (Egatur).
D’aquesta manera, els i les turistes internacionals que van visitar la Comunitat Valenciana en 2019 van superar els 9,5 milions (9.566.566), amb un increment del 3,9% interanual, i van gastar 9.620,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 7,9% respecte a 2018.
El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha valorat aquests resultats com a “positius” i ha destacat que “són unes xifres que marquen l’evolució cap a la desestacionalització i l’increment de la rendibilitat, perquè no es tracta només de comptar turistes sinó de veure que reporten més recursos al nostre territori”. L’enquesta Frontur publicada per l’INE mostra que la Comunitat Valenciana va rebre en 2019 un total de 9.566.566 turistes, xifra que representa un increment interanual (3,9%) per damunt de la mitjana d’Espanya (1,1%).
Respecte als mercats, a pesar del descens del Regne Unit del -1,5%, s’han incrementat mercats importants com el francés, un 7%, els països nòrdics, un 13,3%, o el mercat alemany, un 8,8%. Les entrades de turistes estrangers per aeroport es van incrementar en 2019 un 4,4% interanual i per carretera un 0,4%. L’aeroport d’Alacant-Elx creix un 6,2%, mentre que destaca l’evolució de l’aeroport de València, un 5%. Així mateix, l’enquesta Frontur mostra que els viatges per motiu d’oci i vacances han augmentat en 2019 un 3,8% interanual i el turisme de negocis i motius professionals s’ha incrementat un 0,9% durant l’any passat. L’enquesta Egatur que ha publicat hui l’INE mostra que en 2019 els turistes internacionals que van visitar la Comunitat Valenciana van gastar 9.620,7 milions d’euros, el que suposa un augment del 7,9% interanual, per damunt de la mitjana nacional (2,8%). La mateixa enquesta indica que en 2019 el màxim volum de despesa a la Comunitat Valenciana el van fer els turistes britànics, amb un total de 2.496,7 milions d’euros, malgrat el descens interanual de l’1,6%; seguit pels francesos que van desembossar 1.338,8 milions d’euros, un 15,2% més que en 2018. A més, els nòrdics, amb 1.015,2 milions, han incrementat la despesa un 9,6% respecte a 2018 i els turistes alemanys van gastar en 2019 un total de 580 milions, un 11,6% més que en 2018. D’altra banda, l’enquesta Egatur mostra que en 2018 la despesa mitjana per turista ascendeix a 1.005,7 euros i té un increment d’un 3,8 interanual; la despesa mitjana diària se situa en 2019 en 107,2 euros, un 9,9% superior a la registrada en 2018.