També s’acorda que la Diputació assumisca de manera progressiva el 90% del cost dels Serveis Socials en els xicotets municipis

El ple de la Diputació ha aprovat definitivament les bases per les quals es regirà el nou Pla 135, una vegada superada la fase d’al·legacions. Aquest Pla de Cooperació Provincial per a Obres i Serveis de 2020 manté els 12,4 milions d’inversió de 2019 però introdueix canvis substancials que permetran als ajuntaments disposar de més recursos i tindre una major capacitat de decisió a l’hora de realitzar les seues inversions.Amb aquestes noves bases, els ajuntaments guanyen autonomia perquè decidiran el tipus d’inversions que desitgen realitzar, sense tuteles de cap mena. A més, podran destinar a despesa corrent fins al 50% de la quantitat que se’ls assigna, alguna cosa que venien reclamant els alcaldes i les alcaldesses. En els plans anteriors solo es permetia dedicar a aquest capítol el 30% i s’obligava al fet que el 70% restant anara per a inversions en obres . Una altra millora important és que els ajuntaments podran quedar-se amb els diners resultants de les baixes d’adjudicació de les obres per a destinar-lo a despeses corrents, amb el que es corregeix la situació anterior que obligava a retornar a les arques de la Diputació una part dels fons que inicialment assignats.A més, s’introdueix una discriminació positiva per a afavorir als xicotets pobles d’interior que es troben en situació de risc de despoblació. Per això, es disminueix un 30% l’import que correspondria als 8 municipis de més de 20.000 habitants i un 2,2% les ajudes als 12 municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants.Segons ha explicat el diputat de Cooperació i Concertació, Ximo Huguet, “es tracta d’una decisió que beneficia a 65 municipis de la província de Castelló que tenen menys de 500 habitants. Els 18 pobles que tenen menys de 100 habitants rebran un mínim de 10.000 euros més que en 2019, en passar de 50.000 a 60.000 euros com a base inicial. I els 47 pobles d’entre 101 i 500 habitants rebran l’any vinent 5.000 euros més que en 2019, passant de 65.000 euros a 70.000 euros com a mínim”.És important destacar que les sol·licituds que realitzen els ajuntaments ja no hauran de passar pel ple municipal i es podran aprovar en Junta de Govern o a través d’un decret d’alcaldia.