Aquesta primera trobada institucional també ha comptat amb la participació del vicerector d’Internacionalització i Cooperació, Joan Antoni Martín

La reunió ha servit per a posar en comú possibles vies de col·laboració entre les dues institucions, especialment en l’àmbit cultural i la potenciació de la mobilitat amb universitats romaneses. Cal destacar que, segons les dades de matrícula del curs 2020-2021, la Universitat Jaume I compta amb 446 alumnes amb Romania com a país de procedència matriculats en estudis de grau i 35 en estudis de màster.