En el marc del projecte d’investigació que l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica de la Universitat Jaume I realitza en col·laboració amb les empreses Siemens-Gamesa i Clam Desarrollo i amb el centre tecnològic del plàstic AIMPLAS (EOLO+) s’han posat a punt els mètodes de caracterització dels materials utilitzats per a la realització de les pales d’aerogeneradors

En el marc del projecte d’investigació que l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica de la Universitat Jaume I realitza en col·laboració amb les empreses Siemens-Gamesa i Clam Desarrollo i amb el centre tecnològic del plàstic AIMPLAS (EOLO+) s’han posat a punt els mètodes de caracterització dels materials utilitzats per a la realització de les pales d’aerogeneradors.

L’augment de les dimensions de les pales dels aerogeneradors, necessari per a incrementar la producció d’energia eòlica, porta associades una sèrie de limitacions tècniques, pel fet que l’extrem de la pala de l’aerogenerador està sotmés a majors velocitats i les partícules i les gotes d’aigua que hi impacten es converteixen en projectils que deterioren la superfície de la pala, la qual cosa no sols enlletgeix la seua estructura, sinó que arriba a reduir la resistència dels materials, fet que disminueix la durabilitat de la pala.

Els mètodes de caracterització posats a punt determinen tant les propietats dels nous materials desenvolupats, com ara corba de flux, viscositat, temps de curat, etc., com dels recobriments obtinguts: coordenades cromàtiques, lluentor, opacitat, grossària de recobriment, adhesió, flexibilitat, envelliment per radiació UV, desgast per erosió, desgast per erosió de pluja, etc., i hi destaca el mètode desenvolupat per a l’avaluació del dany produït en els recobriments mitjançant microscòpia confocal.

El finançament del projecte (RTC-2017-6341-3) el realitzen conjuntament els fons FEDER i el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de l’Agència Estatal d’Investigació.