Un consorci internacional de 40 organitzacions d’Espanya, Alemanya, Suïssa, Itàlia i Grècia, liderat per l’empresa tecnològica ETRA, ha posat en marxa ORANGE.BAT, una ambiciosa iniciativa per a incorporar l’hidrogen verd a la indústria ceràmica a Europa

Aquest projecte a gran escala, que inclou el desplegament d’un innovador electrolizador de 100 MW, es va presentar a finals de gener a la convocatòria del Green Deal per a sol·licitar el suport de la Comissió Europea en aquesta iniciativa.

El partenariat, del qual forma part l’Institut de Tecnologia Ceràmica amb la Universitat Jaume I de Castelló, inclou importants actors industrials, centres d’investigació, organismes institucionals i un clúster d’oferents de l’hidrogen que es produirà. Això fa possible que ORANGE.BAT cobrisca tota la cadena de valor, des de la generació verda d’hidrogen fins al consum, no sols del mateix hidrogen verd, sinó també de tots els subproductes del procés industrial, d’acord amb els principis de l’economia circular. La planta pilot a gran escala prevista es desplegarà prop de Castelló, en un dels clústers industrials ceràmics més importants d’Europa, que concentra el 95% de la indústria ceràmica d’Espanya i el 33% de les emissions de CO2 de la regió.

S’espera que ORANGE.BAT exercisca un paper important en l’explotació de l’enorme potencial de l’hidrogen verd per a ajudar a Europa a aconseguir els seus ambiciosos objectius de descarbonització, assegurant al mateix temps un gran nombre de llocs de treball industrials d’alt valor.

L’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) contribueixen a ORANGE.BAT ja que, durant la seua implantació, aportaran solucions tecnològiques per a possibilitar la integració de l’hidrogen en el procés de fabricació de rajoles ceràmiques i frites, principalment en les etapes més importants i crítiques del procés de fabricació, com són les de cocció i fusió, respectivament.