La Universitat Jaume I ha aconseguit, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, tres projectes vinculats a l’àmbit de la psicologia, concretament, un sobre intervencions psicològiques positives amb tecnologies digitals en treballadors essencials de primera línia vinculat al context de la COVID-19; un estudi que analitza les diferències individuals en la inducció i regulació emocional amb estímuls musicals, i una investigació sobre l’eficàcia de mètodes d’avaluació i intervenció basats en apps per a millorar les habilitats de comunicació social en xiquets i xiquetes amb diferents trastorns del neurodesenvolupament

El primer projecte, que està dirigit per la catedràtica de Psicologia Social Marisa Salanova i compta amb un finançament de 84.700 euros, té com a objectiu el disseny, implementació i avaluació d’intervencions psicològiques positives (IPPS) en situacions pandèmiques i postpandèmiques en treballadors essencials de primera línia com ara professionals de la salut, personal de seguretat de l’Estat i personal d’alimentació. Aquestes intervencions es basaran en la consolidació d’hàbits saludables, és a dir, exercici físic, alimentació saludable i mindfulness basat en fortaleses, i consideraran la naturalesa multinivell de les organitzacions, això és, nivell individual, grupal, líder i organització (seguint el model multinivell IGLO individual, group, leader, organization).

En el projecte es compararà l’efectivitat d’almenys tres IPPS multinivell basats en hàbits saludables i es posaran a prova els seus efectes positius. A més, s’estudiarà la seua adaptació i la sostenibilitat dels efectes de les intervencions a llarg termini per a ajudar al desenvolupament de persones, grups, líders i organitzacions més saludables i sostenibles en el temps. Cal destacar que les intervencions es desenvoluparan utilitzant tecnologies digitals.

D’altra banda, el segon projecte, coordinat per la professora titular de Psicologia Bàsica Mamen Pastor, pretén explorar les diferències individuals en la inducció i regulació emocional a través de la música, a causa de l’escassetat d’estudis que exploren aquest àmbit amb suficient rigor metodològic i l’elevat interès per utilitzar la música amb finalitats terapèutiques en multitud de patologies amb problemes emocionals associats.

La investigació, que compta amb 66.550 euros de finançament, contempla la realització de tres estudis: un en el qual s’utilitzen estímuls musicals estandarditzats del Film Music Stimulus Set (FMSS), adaptat a població espanyola per l’equip investigador de l’UJI, amb la finalitat d’explorar la seua capacitat per a induir emocions en contextos de laboratori; un altre en el qual s’aprofundirà en la capacitat de la reavaluació cognitiva per a modular, a través d’instruccions, emocions induïdes mitjançant estímuls musicals, i un tercer en el qual es pretén explorar el paper modulador de la música per a augmentar o disminuir les respostes emocionals.

Finalment, el tercer projecte, que compta amb un finançament de 42.955 euros i està coordinat per les professores i investigadores de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació Clara Andrés i Raquel Flores, cerca avançar en la cerca de mètodes d’avaluació en l’àrea d’habilitats de comunicació social en xiquets i xiquetes amb trastorns del neurodesenvolupament (TND) per a determinar els factors que produeixen aquests problemes i estudiar-ne la comorbilitat. A més, també es pretén avaluar l’efectivitat de les intervencions basades en apps com a eines complementàries per a millorar les habilitats de comunicació social.

Per a això, es mesuraran, a través d’una app, les habilitats de comunicació social de xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys amb trastorn de l’espectre autista (TEA), trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) i trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL), per a comparar-les entre si, i també a xiquets i xiquetes amb desenvolupament típic equiparats en edat i gènere. A partir d’aquesta anàlisi, es pretén contribuir a millorar les habilitats de comunicació social dels xiquets i xiquetes amb TEA, TDL i TDAH mitjançant intervencions amb apps dutes a terme per professionals, però que també promoguen la inclusió activa dels pares.