La Càtedra bp de Medi Ambient Industrial de la Universitat Jaume I ha celebrat durant el mes de gener els seus primers tallers científics per a alumnat de secundària. En concret, quasi 60 alumnes de 4t d’ESO de l’IES Joan Baptista Porcar van passar pels tallers que la Càtedra va organitzar per als dies 13 i 14 de gener, en les instal·lacions de l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC)

En grups reduïts i respectant les mesures sanitàries, els alumnes van poder gaudir de manera rotativa de les activitats «Cotxe d’hidrogen», «Termografia i efecte illa de calor», «Anàlisi de partícules amb microscopi electrònic» i «Laboratori mòbil».

Durant els tallers, l’estudiantat va tindre l’oportunitat d’interactuar amb alguns dels equips o realitzar xicotets exercicis pràctics, en els quals es van mostrar molt participatius a l’hora de preguntar i intervindre durant les explicacions.

Tallers amb vocació científica i lligats a l’energia i el medi ambient

Els tallers inclosos en el catàleg de la Càtedra bp fomenten la vocació científica i estan, a més, estretament lligats amb les ciències ambientals i l’energia.

En particular, les activitats seleccionades per a aquesta ocasió tocaven temes d’actualitat com ara la tecnologia de l’hidrogen. En aquest taller, els grups van veure el paper d’aquest vector energètic en comparació amb altres fonts d’energia i van comprovar de manera pràctica com es pot generar i quines són algunes de les seues aplicacions.

En el taller de termografia, l’alumnat va poder interactuar amb una cambra termogràfica, una forma pràctica d’aprendre sobre els diferents mecanismes de transferència de calor.

Finalment, els tallers de partícules i laboratori mòbil van mostrar els resultats de l’anàlisi de partícules en la indústria mitjançant microscopi electrònic i, d’altra banda, els fonaments de la combustió i com els diferents contaminants derivats d’aquesta afecten la contaminació global o la contaminació local.

Aquests tallers han sigut els primers realitzats per la Càtedra bp inclosos en el catàleg d’activitats per a l’alumnat de secundària.

L’objectiu d’aquests tallers és doble. D’una banda, fomentar la vocació científica dels joves, especialment en l’àmbit del medi ambient i, d’altra banda, acostar la Universitat Jaume I i la ciència als centres de secundària.

Aquesta activitat va ser inclosa en el programa de la càtedra l’any 2020. No obstant això, no havia pogut dur-se a terme fins ara a causa de les restriccions sanitàries.

La Càtedra sorgeix per l’interès de bp Espanya i la Universitat Jaume I a proporcionar mecanismes per a facilitar la investigació i la divulgació en l’àmbit del medi ambient industrial, així com acostar el món de l’ensenyament a la realitat de la indústria.

En el seu compromís amb el medi ambient, vol contribuir al benestar amb accions destinades a disseminar el coneixement i a fomentar la consciència ambiental.