El ple secunda hui per unanimitat un document per a posar en valor la costa

El ple de l’Ajuntament d’Almassora aprovarà aquesta vesprada en sessió ordinària el document de set punts elaborat per a defensar els interessos de la platja. El manteniment de l’ús residencial, la seguretat del polígon del Serrallo, la pantalla verda, les vies d’evacuació, la implantació de la zona logística i la defensa de les normes mediambientals són els aspectes més destacats de l’acord unànim.

La declaració institucional és, entre altres motius, una resposta al Pla d’Acció Territorial (PAT), davant el qual “la postura de l’Ajuntament ha sigut ben clara”, segons determina el document que aprovaran hui els quatre grups polítics amb representació municipal. Se suma a les al·legacions presentades per la institució i els particulars “per considerar-ho lesiu per als interessos dels habitatges allí situats o les que en un futur es vulguen situar tal com permet l’ordenament vigent en el PGOU, que continua totalment vigent a aquesta data”.

Per tot això, els grups municipals manifesten “el seu total compromís, actual i futur, en defensa dels interessos i la qualitat de la vida dels veïns de la platja d’Almassora” a través de set punts que garanteixen el compromís a defensar la planificació actual i l’ús residencial fixat en el PGOU de 1998, tal com figura en les al·legacions al PAT. En cas de noves exposicions públiques d’aquest pla, “l’Ajuntament es manifestarà en el mateix sentit en defensa de la zona residencial”.

Respecte a les molèsties del polígon industrial, el consistori es compromet a seguir amb les gestions ja iniciades i instar les administracions competents (Ajuntament de Castelló i Generalitat) al fet que comproven que les empreses situades en aquest recinte “tenen implantes les millors tècniques disponibles en matèria de protecció i prevenció de riscos a l’entorn circumdant”. Aquest punt abunda també a l’estricte compliment de la norma vigent i a la realització anual d’auditories ambientals i de riscos per a donar trasllat a totes les administracions competents.

En el mateix ordre de coses, Almassora es compromet a continuar els treballs ja iniciats per a la compra dels terrenys del parc públic destinats a pantalla verda, així com les gestions necessàries amb altres administracions amb la finalitat de crear una zona de protecció i separació física que faça de barrera enfront de les afeccions de les indústries allí instal·lades. D’igual forma continuarà les gestions per al disseny i construcció de vies d’evacuació.

El document també recull la voluntat de treballar en les diferents propostes per a permetre només usos logístics en la nova zona industrial i a recaptar l’estricte compliment de les normatives de caràcter mediambiental que siguen aplicable, tant a empreses com a particulars.

Al marge de la declaració institucional que aprovarà la corporació aquesta vesprada, l’equip de govern continua amb les gestions per a posar en valor l’estudi redactat pel catedràtic José Serra Peris i aquest dijous celebrarà una reunió telemàtica oberta al veïnat per a exposar les conclusions de l’informe.