Impulsarà un grup de treball per a llançar plecs municipals d’innovació enguany

L’Ajuntament d’Almassora activarà enguany un projecte pilot de compra pública d’innovació per a millorar serveis públics, reduir costos, millorar la seua competitivitat i incentivar a les empreses del seu entorn. La iniciativa part de la Intervenció municipal, autora de l’estudi remés a l’Agència Valenciana de la Innovació amb la finalitat d’aconseguir una subvenció de la Generalitat Valenciana.

Tal com indica l’informe, el consistori pretén impulsar la demanda de licitacions de productes i serveis relacionats amb la innovació a través d’un projecte pluriennal que arranca amb la creació d’un grup de treball. Serà l’encarregat d’integrar aquest procediment de contractació en els procediments habituals de l’Ajuntament d’Almassora i generar una estructura que facilite la detecció d’idees o necessitats d’innovació dins de l’organització.

Entre els objectius específics d’aquest treball figura involucrar, en la mesura que siga possible, a empresaris locals i altres entitats regionals i programar formació a mesura per al propi consistori, empreses, clústers i altres agents socials. En aquest sentit, està previst un mapa de demanda que puga donar lloc a licitacions de compra pública precomercial, compra pública de tecnologia innovadora o a la creació d’una associació per a la innovació.

Tot això portarà a desenvolupar un canal de comunicació amb la indústria local per a facilitar la participació de les empreses, jornades d’informació, tallers de formació i enquestes per a promoure la dinamització entre el sector privat i l’Ajuntament d’Almassora. El consistori es compromet a elaborar un mapa de finançament que identifique els agents i operadors, així com les línies de finançament més destacades en matèria d’I+D+i.

Tal com indica la Intervenció en la seua memòria justificativa, l’administració local utilitzarà des d’enguany la compra pública d’innovació: en la millora dels serveis públics, a incentivar a les empreses a innovar ja que l’Ajuntament constitueix una primera demanda comercial i un espai de prova i validació desenvolupe, en la millora de la competitivitat i la sostenibilitat regional i a impulsar la consolidació i internacionalització de la innovació.

Segons assenyala aquesta part, “l’Ajuntament d’Almassora porta molts anys en un procés de modernització i continua sent pioner en la digitalització dels seus expedients”. “L’organització municipal està impregnada de la cultura digital administrativa en tots els seus àmbits, disposa d’un gestor d’expedients que està integrat amb la resta d’aplicacions i en particular amb l’aplicació de contractació de recent adquisició”, indica l’informe.

Per això, aquesta part considera que podria implementar el procediment de compra pública d’innovació per a la seua estandardització i utilització en els procediments de contractació. “Existeix una clara voluntat per part de l’Ajuntament de realitzar l’avaluació de les possibilitats i involucrar a l’empresa”, apunta la memòria, que titlla de “gran repte” aprofitar el potencial de la innovació en la compra pública i “gestionar la transformació i canvi cultural que acompanya a la innovació”.