El projecte pilot Civisme Verd, impulsat per la Regidoria d’Agricultura, Sostenibilitat, Transició Ecològica, Energètica i Medi Ambient, la Regidoria de Serveis Públics, l’empresa d’economia social Reciplana i l’empresa pública de gestió de residus Reciplasa, ha comptabilitzat un total de 705 punts de depòsit de voluminosos en la via pública des que fa poc més d’un mes s’iniciara aquesta campanya amb la finalitat d’atallar el problema de l’abandó de voluminosos i residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), i promoure la seua reutilització i reciclatge

Un primer balanç d’aquest projecte constata que el 60% dels depòsits en la via pública s’ha realitzat de manera irresponsable, sense realitzar el corresponent avís al servei gratuït de recollida, per la qual cosa l’Ajuntament ja perfila possibles accions per a posar solució a aquesta problemàtica a través del nou contracte de recollida de residus i neteja viària que entrarà en vigor aquest mes d’agost i que contempla, entre altres millores, la figura dels educadors ambientals.

Gràcies a aquest projecte pioner, que duen a terme tres treballadors de l’empresa d’economia social Reciplana, s’està elaborant un estudi tècnic de georeferenciació per a identificar aquelles zones en les quals apareixen amb major freqüència residus voluminosos sense previ avís, així com els avisats, i una classificació del material susceptible de recuperar o reciclar. L’objectiu és estudiar els focus i naturalesa dels voluminosos i els costos tant ambientals com econòmics que la mala praxi de la ciutadania produeix en aquesta fracció de residus. A partir de l’anàlisi dels punts d’abocament detectats, s’està perfilant un patró de conducta i s’està estudiant el potencial de recuperació i reutilització dels voluminosos i RAEE localitzats; en aquest sentit, les primeres dades apunten al fet que almenys un 17% dels punts localitzats, tant els avisats correctament com aquells irregulars, tenen un potencial en la recuperació i tractament del residu, de tal manera que opten a tindre una segona vida.

Així mateix, després de la catalogació dels residus i materials, s’ha identificat el nínxol més important de recuperació en la fracció dels mobles, amb un 79,5%, encara que per contra els somiers abandonats en punts incontrolats a causa del seu depòsit irregular està generant problemes en la via pública, ja que en només vint-i-quatre dies s’han pogut identificar 90, dels quals 41 no han rebut avís. Així les coses, l’estudi dels voluminosos en via pública constata en funció dels punts d’abocament que 6 de cada 10 veïns i veïnes no practiquen un civisme verd i en cap de setmana la mitjana passa a ser de 7 de cada 10.

El regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, José Ramón Ventura Chalmeta, valora de forma molt positiva el funcionament d’aquest projecte pioner, que ja està servint per a realitzar una labor de conscienciació, a més de fer una crida a la ciutadania per a acabar amb aquestes pràctiques poc sostenibles. Chalmeta avança que amb l’entrada en vigor del nou contracte de neteja viària i recollida de residus s’accentuarà aquesta labor de conscienciació a través de la figura dels educadors ambientals, “ja que una de les seues funcions serà precisament la de recordar a la ciutadania l’existència del servei gratuït de recollida de voluminosos i advertir de les conseqüències ambientals i costos econòmics de l’incivisme”. 

Per part seua, l’edil de Serveis Públics, Xus Madrigal, també ressalta que el nou contracte unifica els serveis de neteja i recollida pel que “redundarà en una major eficiència a l’hora d’atallar el problema d’abandó de voluminosos així com la brutícia a les illes de contenidors, que són zones en les quals també se solen deixar residus de manera incorrecta”.