Com ja va anunciar l’alcalde, Samuel Falomir, l’Ajuntament de l’Alcora està treballant “de forma decidida” per tal d’impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenibles recollits en l’Agenda 2030, aprovada per l’ONU

Un pla d’acció global a favor de les persones, el planeta i la prosperitat “en la qual els municipis juguen un paper molt important”.Falomir ha explicat que, en aquests moments, l’Alcora està tramitant 8 iniciatives d’eficiència energètica i desenvolupament sostenible que “veuran la llum en breu”. Aquests projectes suposen una inversió total de 345.800 €, aproximadament. D’una banda, s’estan preparant dos projectes, per als quals l’Ajuntament ha aconseguit fons de l’IVACE: un és per a millorar l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i l’altre per a la col·locació d’una estació de recàrrega de vehicles elèctrics, que s’instal·larà enfront del pavelló poliesportiu.Així mateix, ja està adjudicada una obra de millora d’eficiència energètica en l’enllumenat del pavelló poliesportiu. S’instal·laran 32 lluminàries led de la mateixa tecnologia de les instal·lades recentment. D’aquesta manera, la totalitat de la il·luminació de la pista de joc quedarà amb il·luminació led.També està ja adjudicada la millora de la instal·lació de climatització i ventilació al Museu de Ceràmica. Es realitzaran reparacions en la bomba de calor de producció de fred i calor i en l’accés en coberta. A més, s’instal·larà un nou sistema de gestió per a la climatització i il·luminació de l’edifici per tal d’ajustar el consum en funció de l’ús de les instal·lacions.D’altra banda, està a punt de licitar-se la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic en la coberta de diferents edificis municipals: Ajuntament, polifuncional i Museu, amb el qual es reduirà la compra d’energia elèctrica a la companyia distribuïdora i es generarà electricitat a partir d’energia renovable.A més, s’està finalitzant la memòria del projecte de millora de l’eficiència energètica en la producció d’aigua calenta sanitària mitjançant energia renovable al pavelló polifuncional, i s’està ultimant el projecte per a la instal·lació de parquet i substitució de lluminàries d’halogenurs metàl·lics per lluminàries led en aquest mateix pavelló. Se substituirà tota la il·luminació de les pistes a led, amb el corresponent estalvi energètic, i s’instal·larà parquet en una de les pistes de joc.Finalment, s’ha licitat el projecte per a la instal·lació als edificis municipals d’osmosi inversa, una tecnologia de purificació de l’aigua, amb la qual es pretén reduir l’ús de botelles de plàstic.