Dins de les línies d’actuació de millora d’eficiència energètica en edificis municipals promoguda per l’IVACE, l’Ajuntament de l´l’Alcora ha procedit a la substitució de la meitat dels projectors d’halogenurs metàl·lics existents en el camp de futbol (12 projectors d’halogenurs metàl·lics de potència nominal igual a 2.000 W) per projectors led de major eficiència energètica en subministrar el mateix flux lluminós amb una potència menor de 1.200 W

Atés que en una altra línia d’actuació a través del contracte de manteniment, s’ha procedit a la substitució dels 12 projectors restants, finalment s’ha aconseguit la substitució total del sistema d’il·luminació del camp de futbol per projectors led.

A més, s’ha instal·lat un sistema de gestió del sistema d’il·luminació que permet economitzar l’energia elèctrica consumida en poder generar diverses escenes d’il·luminació:

1.- Encesa al 100% del flux lluminós per a la celebració de partits (209 Lux).

2.- Encesa al 50% del flux lluminós per a la celebració de partits (100 Lux).

3.- Encesa al 10% del flux lluminós per a tasques de manteniment (20 Lux).

D’aquesta manera, es pot regular el nivell d’il·luminació i, per tant, l’energia consumida en funció que s’estiga jugant un partit, un entrenament o el sistema d’il·luminació estiga en manera manteniment.

Aquesta actuació ha rebut una subvenció de l’IVACE de 3.681,65 euros.