La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, M. José Senent, i l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, han signat la renovació de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació per a continuar amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el municipi durant l’exercici 2022

El conveni, amb una duració d’un any, inclou la difusió d’activitats per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la promoció de la Xarxa Isonomia de municipis. A més, possibilita la interacció amb altres ajuntaments, integrats en la Xarxa Isonomia per a l’intercanvi de coneixement, experiències i bones pràctiques.