La Regidoria de Serveis Públics duu a terme aquests dies una nova actuació de millores en la xarxa de pluvials de la zona centre de la ciutat a fi d’optimitzar les infraestructures i solucionar les problemàtiques ocasionades pels episodis de pluges

En concret, els treballs, que es basen en el principi de millora contínua que guia l’acció de l’equip de govern, es desenvolupen en l’encreuament de la plaça Bayarri amb el carrer Pere III on l’Ajuntament ha realitzat ja altres actuacions durant l’últim any per a una millor resposta en el drenatge de pluvials. L’empresa Facsa, adjudicatària de la gestió i manteniment de la xarxa de sanejament, duu a terme les obres, que “permetran redistribuir el cabal d’una manera més eficient per a descongestionar punts més conflictius com l’encreuament del carrer Pere III amb el carrer Cova Santa”, explica el regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal.

“Som conscients que en moments de pluges torrencials és difícil assegurar l’efectivitat total però la nostra obligació és treballar cada dia per a optimitzar la configuració de la xarxa a fi d’aconseguir una resposta més eficient davant les pluges”, remarca el regidor.

Aquestes obres complementen el programa pilot que l’any passat es va executar al carrer Pere III i que tenia com a principal innovació l’aprofitament d’infraestructures existents per al seu ús com a tanc de pluges, amb una capacitat de 35 metres cúbics, que es deriven automàticament cap a la xarxa de sanejament per al seu buidatge. Així mateix, es va procedir a la instal·lació de dos sistemes de captació de pluvials, amb reixetes de màxima absorció, amb un sistema de minimització de sorolls pel pas de vehicles i vàlvules especials antiretorn, que eviten olors i la presència de mosquits i insectes, fins i tot a l’estiu.