L’Ajuntament de Benicàssim ha aprovat els comptes municipals per al present exercici 2020. Una aprovació que ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern (Partit Popular i Ciutadans) i els vots en contra de l’oposició (PSPV, Compromís, Ara Benicàssim i Vox)

El pressupost 2020 ascendeix a 28.288.801,75 euros, representa una diferència positiva del 5,27% respecte a l’anterior, i com ha explicat l’alcaldessa, Susana Marqués, “és un pressupost real, exhaustiu i equilibrat que compta amb tots els paràmetres d’estabilitat financera i reflecteix una economia municipal sanejada, amb inexistència de dèficit inicial, tal com certifica l’informe de l’interventor”. La primera edil ha continuat dient que “Benicàssim està en continu creixement i veu, reflectit en aquests pressupostos, uns pressupostos amb perspectiva de futur, el primer d’una legislatura que té perfectament definides les seues línies estratègiques que en tot cas passen per fer créixer el municipi i mantindre’l a l’avantguarda de la Província tant en creixement d’infraestructures, com en millora dels serveis essencials encaminats a millorar el dia a dia dels nostres veïns”. En aquest punt indicar que dins del capítol de taxes i preus públics, “continuem en la línia de congelar, un any més, els preus de les activitats que oferim des d’aquest ajuntament”, ha informat Marqués.
En el capítol de Despeses Corrents i Serveis, destacar que s’obrin tres noves partides pressupostàries “amb la finalitat d’aglutinar, d’una banda, conceptes per a una millor comprensió i transparència; i, d’altra banda, per a redistribuir les quantitats econòmiques d’aquestes àrees, en llaures a optimitzar la gestió d’aquestes”. El Cicle Integral de l’Aigua és una de les noves partides que ascendeix a 1.715.855,75 euros i que inclou la despesa de 610.234,96 euros “fruit del conveni signat amb Acuamed signat durant la legislatura socialista per a la compra d’aigua dessalada” ha explicat l’alcaldessa.
Territori Intel·ligent, amb 150.000 euros, i Desenvolupament Sostenible (61.284,50 euros) són les altres dues partides creades encaminades a convertir el municipi en Destinació Turística Intel·ligent així com per a finançar les accions a realitzar per a realitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, “fent un pas important quant al nostre compromís des del nostre àmbit local, per a abordar un problema global de sostenibilitat ambiental i lluita contra el canvi climàtic”.
D’altra banda, “i dins de l’àmbit de previsió i prudència que caracteritza a aquest equip de govern”, s’ha dotat un Fons de Contingència, amb un import de 438.000 euros a fi de poder atendre durant el 2020 necessitats imprevistes, inajornables i de caràcter no discrecional, per a les quals no existisca crèdit o, el previst, poguera resultar insuficient.
Quant al capítol d’inversions, ascendeix a 511.833,76 euros, a l’espera de la liquidació del pressupost anterior per a la incorporació de romanents que es destinaren íntegrament a intrusions a la ciutat. Aquest capítol pateix un reajustament respecte a l’anterior pressupost degut, entre altres coses, al fet que més de 600.000 euros s’ha de destinar a la posada en marxa de la dessaladora i l’obligació d’atendre el subministrament d’aigua.
Les noves inversions se sumen als més de 795.000 euros d’inversions ja compromeses i entre les quals s’inclouen la remodelació i accessibilitat del carrer Encarnación Marzá, la construcció del Skate Park, la remodelació del clos del camp de futbol Carrerasa, la construcció de nous nínxols en el cementeri, un canaló de pluvials per a la piscina municipal, la millora d’accessos al parc Torre Sant Vicent, la prolongació del vial entre Carrerasa Frares i Boniche; nova maquinària per a la brigada municipal i nou clos i senyalística.
L’alcaldessa, Susana Marqués, ha continuat dient que especialment significatiu és el fet que el 45% de totes les inversions reals a executar-se en el 2020 “provenen de projectes proposats pels propis ciutadans i al seguiment del Pla d’Inversions Prioritàries que, en un exercici de participació col·lectiva, elaborem els diferents grups polítics representats”. Susana Marqués també ha incidit en què totes les inversions pressupostades es financen amb recursos ordinaris, “sense necessitat d’acudir a l’endeutament amb nous préstecs”. I continuant amb els nivells d’endeutament, l’Ajuntament de Benicàssim afronta el primer pressupost d’aquesta nova legislatura amb els comptes absolutament sanejats gràcies al treball realitzat en la legislatura anterior, “perquè no té deute el que permet no sols afrontar inversions ambicioses i de futures de la ciutat, però també noves millores socials per al personal té uns comptes sanejats, amb un deute a zero”.
Per part seua, la tinenta alcaldessa, Cristina Fernández, ha assegurat que “aquests pressupostos són la primera pedra d’un nou projecte ambiciós, seriós i que sobretot pensa en els veïns de Benicàssim”. Així, Fernández ha assenyalat que “des del sentit comú, la responsabilitat i el diàleg hem aconseguit elaborar uns comptes que constaten que fer més amb menys és possible. La nostra localitat continua sent un exemple a l’hora de tindre una de les pressions fiscals més baixes sense que això repercutisca en el dia a dia”. En definitiva, “aquests comptes són només l’inici per a rellançar Benicàssim i no cal oblidar que el nostre compromís amb les inversions prioritàries segueix ací: la comissaria, el polifuncional o la CV-149, perquè estic segura que totes elles seran una realitat durant aquesta legislatura”, ha manifestat la regidora.
Susana Marqués ha finalitzat dient que amb l’aprovació dels comptes municipals 2020 “definim els objectius i el full de ruta que marcarà el nostre municipi els 365 dies del present exercici exercici i que, a més, estableix les bases d’un projecte definit per als pròxims 4 anys. Són uns pressupostos que s’han treballat des de la serietat i la rigorositat i ha comptat amb el diàleg i consens dels dos grups polítics que conformem l’equip de govern”.