Benicàssim ha recepcionat una desena de vials asfaltats durant aquests últims mesos a Benicàssim. Amb una inversió de 200.000 euros s’han arreglat una sèrie de vials considerats d’alta densitat i que són els que amb major freqüència es deterioren. Entre les quals es troben els carrers: Oliveres, Mestre Cubells, Fuente San José, García Sangüesa, Sureres, Estatut, Cristóbal Colón, Guitarrista Tárrega, Leopoldo Querol i Quatre Camins

Mitjançant la present actuació s’ha pretés allargar la vida útil dels citats viaris sota el criteri d’eficiència econòmica i mediambiental, disposant un reforç de 5 centímetres de carpeta asfàltica, tipus AC surf 16 S, sobre la capa de rodadura existent evitant d’aquesta manera gran part dels residus asfàltics que es generarien si s’optara per fresar l’asfalt deteriorat per a mantindre el nivell existent de la calçada.

Amb aquesta mesura s’ha aconseguit frenar l’avanç de patologies com: arrancades en el paviment, formació de sots i roderes gràcies al segellament de la superfície que evitarà les infiltracions a les capes de base. Al seu torn, en actuar sobre la capa de rodadura existent, sense procedir a la seua substitució, s’augmentarà la capacitat portant del vial en augmentar-se la grossària del paquet de ferm.

El departament tècnic del consistori havia detectat que l’acció contínua del trànsit rodat, les inclemències del temps, l’execució de rases per a disposició de serveis i, el propi pas del temps, havien provocat que la capa de rodadura asfàltica d’aquests carrers es trobara molt deteriorada, donant lloc a clivelles que provoquen infiltracions d’aigua en les capes de base, disminuint la capacitat portant del ferm.

Totes aquestes circumstàncies provoquen patologies en els ferms com són les arrancades en el paviment i la formació de sots i roderes. Aquesta situació provoca al seu torn incomoditat per als vehicles que circulen per la calçada i riscos per al vianant en el moment en què procedeixen a creuar per aquesta, així com als vehicles amb major inestabilitat, com són patinets i bicicletes. Per aquest motiu, es feia necessari dur a terme un manteniment de la pavimentació per a frenar la deterioració del ferm i millorar les condicions del trànsit dels vehicles i dels vianants.