L’Ajuntament de Benicàssim ha tret a licitació la concessió per a l’ús privatiu de la cafeteria-restaurant situada en Vila Elisa

Les bases s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i els interessats tenen ara 15 dies naturals per a presentar les seues propostes. La concessió és per 10 anys ampliables anualment per cinc anys més, és a dir, 15 en total.
Com ha explicat l’alcaldessa, Susana Marqués, “aquest servei d’hostaleria és complementari i sumarà qualitat als esdeveniments que es realitzen en el palauet municipal, així com donar una utilitat pública al que és la cafeteria obrint-la a tota mena de clients entre els quals es troben tant la ciutadania de Benicàssim com els turistes”.
Tal com estableixen les bases, la proposta gastronòmica global ha de ser atractiva i d’acord amb l’entorn on se situa, ja que la part destinada a la cafeteria-restaurant es troba dins d’un enclavament especial, amb un atractiu extraordinari, per tant, la seua oferta gastronòmica, el seu disseny i decoració han de ser coherents entre ells a fi de ressaltar les possibilitats de l’edifici emblemàtic.
La gestió inclourà la prestació del servei, així com la conservació de les instal·lacions i les obres d’adequació i reparació ordinàries pròpies de la deterioració normal produïda per l’ús, que siguen exigibles en relació als elements que han de reunir per a mantindre’s aptes a les exigències socials. Qualsevol actuació sobre les instal·lacions o reformes interiors ha de ser posada en coneixement de l’Ajuntament, qui haurà d’aprovar el corresponent projecte d’obres presentat pel concessionari, quan siga exigible conforme a la normativa d’aplicació.
El concessionari, a més, haurà d’equipar completament la zona de cuina, bar-restaurant i terrassa exterior amb el mobiliari i maquinària necessari per a un correcte desenvolupament de l’activitat. Aquest equipament revertirà a l’Ajuntament una vegada finalitzat el període de la concessió. Així mateix, el concessionari haurà de fer-se càrrec de la neteja de la zona exterior que es condicionarà a manera de terrassa, així com del manteniment i conservació del jardí interior de la cafeteria restaurant.
S’estima una inversió inicial mínima per a la posada en funcionament de la cafeteria-restaurant de 40.000 euros. I s’ha establit un cànon anual per un import mínim de 20.000 euros.
Quant als criteris d’adjudicació es valoraran la memòria-projecte d’explotació, organització i planificació de la cafeteria-restaurant, el projecte d’equipament i decoració del local, el projecte gastronòmic, el pla de comunicació i màrqueting, l’estudi economicofinancer, els certificats ambientals i de qualitat reconeguts internacional o nacionalment; el cànon fix anual de licitació, el percentatge cànon variable anual, l’increment de la inversió i el descompte en els serveis oferits per a esdeveniments organitzats o coorganitzats per l’Ajuntament de Benicàssim.
El termini de presentació de la proposició serà de 15 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació en el BOP, és a dir, a partir de demà divendres 14 de maig. Les proposicions s’hauran de presentar en el registre de pliques de la secretaria de l’Ajuntament de Benicàssim, de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 14.00 *hotas.
Obert el termini d’admissió d’ofertes i a fi de que els interessats puguen conéixer la localització exacta, les característiques de l’immoble i el seu estat, s’oferirà la possibilitat als licitadors de realitzar una visita el 18 o el 25 de maig de 12 a 14 hores sent necessari la sol·licitud de cita prèvia, per correu electrònic serviciospublicos@benicassim.org.
Susana Marqués ha afegit que “amb la publicació de les bases fem un pas més per sumar un servei atractiu al palauet municipal de Vila Elisa i des de l’Ajuntament de Benicàssim continuem treballant perquè aquest lloc emblemàtic siga tot un referent en la cultura, l’art, el coneixement i el turisme”.