El ple celebrat en setembre ha aprovat la gestió indirecta del servei domiciliari d’aigua potable

Amb els vots a favor de l’equip de govern del Partit Popular i Ciutadans, i dels grups PSPV i Vox, la sessió ha aprovat que la prestació del servei domiciliari de l’aigua potable a Benicàssim es realitzarà a través d’un contracte de concessió de serveis públics.
La regidora de Serveis Públics, Elena Llobell, ha explicat que el contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua potable al terme municipal es va signar el 13 de novembre de 1968 i, des de llavors i per un període de 50 anys, ha sigut desenvolupat per la Societat Foment de Benicàssim i posteriorment per cessió a Foment de Benicàssim Aigües Potables. Aquest contracte va caducar al novembre del passat any i des de llavors ha continuat el manteniment del servei per l’empresa, en les mateixes condicions que el contracte.
Arribats a aquest punt, el consistori ha hagut de valorar si seguir amb la gestió indirecta, o bé municipalitzar el servei. En aquest punt, Llobell ha incidit en què “els informes tècnics externs i interns de l’ajuntament, d’intervenció, del secretari diuen que l’opció més adequada és la gestió indirecta del servei”. La regidora responsable de l’àrea de Serveis Públics ha afegit que si s’optara per la municipalització del servei “des del punt de vista jurídic i econòmic, en un futur es podria incomplir la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”. “Municipalitzar el servei comportaria destinar tot el pressupost municipal a aquest servei, a més d’haver de demanar un préstec per a poder fer front a tota la despesa que comportaria; una gran despesa tant econòmica com de personal”, ha afegit Elena Llobell, qui ha finalitzat dient que “la nostra responsabilitat és traure a licitació un contracte que siga el més rendible i beneficiós per a tots els veïns de Benicàssim perquè són els que gaudiran del servei”.
D’altra banda, el ple ordinari del mes de setembre també ha aprovat una modificació de crèdit de prop de 147.000 euros on s’inclou la certificació final de Vila Elisa, activitats en el Teatre Municipal, Certamen de Guitarra i per als premis de la Belle Époque.
La sessió també ha aprovat una modificació de crèdit, en aquest cas per a inversions financerament sostenibles i entre les quals troben la posada en marxa de Territori Intel·ligent, la remodelació de l’aparcament de l’ajuntament, bombes d’aigua per als col·legis així com la construcció d’un parc infantil en el poliesportiu municipal i millores en el camp de futbol. La quantia total ascendeix als 181.000 euros.
Així mateix, el ple ha aprovat per unanimitat dues mocions institucionals, referides a iniciar un estudi que permeta el finançament del transport públic dels estudiants universitaris empadronats a Benicàssim i sobre la necessitat de promoure un envelliment actiu.
Finalment, s’han aprovat tres mocions presentades per Vox per les quals s’instarà a la Conselleria d’Educació la creació d’un Districte Únic Escolar, a demanar al Consell la llibertat lingüística i a instar a l’administració pública el compliment de les Disposicions de la Llei 39/1981, quant a la col·locació de banderes en espais municipals.