L’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, ha informat de l’estudi que s’està realitzant per a valorar l’estat de l’arbratge de gran envergadura del passeig marítim del municipi

Com ha explicat Marqués, “els serveis municipals vigilaven constantment l’arbratge, però era necessari fer una anàlisi en profunditat que ens garantira el bon estat dels arbres o les mesures a prendre si hi ha alguna carència”.

L’estudi s’està realitzant sobre la població de 48 exemplars arboris que es troben al llarg del passeig marítim de Benicàssim, en l’avinguda Ferrnadis Salvador. L’actuació està consistint en la realització d’una avaluació visual i anàlisi instrumental dels 48 eucaliptus del Passeig Marítimo Sud que permeta detectar els possibles defectes interns i associar-los a una determinada perillositat, a fi d’adoptar les mesures i millores necessàries en el manteniment de l’arbratge.

“Aquest estiu es van produir sengles incidents sense danys majors, de caigudes de branques. En aquests casos i després d’un estudi i informe d’allò que s’ha succeït, les caigudes van ser per causes fortuïtes, però volem en tot cas, anticipar-nos que torne a passar”, ha assenyalat l’alcaldessa.

Per a elaborar l’informe, com ha explicat l’alcaldessa, s’ha llogat una empresa d’àmbit nacional especialitzada en aquestes labors.

Els treballs s’estan realitzant amb personal format i qualificat en anàlisi i utilització d’instrumentació de risc. A més, l’equip està format per dos especialistes dirigits pel director, Gerard Passola.

Per a fer l’estudi, com ha explicat el tècnic de medi ambient municipal, s’ha usat una plataforma elevadora de 16 metres que ha permés als especialistes accedir a les zones altes dels arbres.

L’anàlisi que s’està duent a terme inclou una avaluació visual general de l’estructura, fisiologia i mecànica dels exemplars d’Eucalyptus sp. També s’ha fet una avaluació instrumental on s’ha dut a terme un estudi de la secció, a més d’utilitzar resistògraf i tomògraf en aquells punts on ha sigut necessari, tant a nivell de terra com en altura.

Amb totes les dades, es redactarà un informe global, en què els resultats es mostraran classificats en una fitxa de camp, i on també es descriuran les recomanacions previstes per a cada exemplar amb incidències moderades o greus. A més es proposarà una revisió en un període determinat de temps aquells arbres amb defectes moderats. I, si és el cas, si n’hi haguera, es proposaria l’eliminació, en el cas d’arbres amb defectes greus.