Les persones autònomes i pimes de la ciutat de fins a 10 treballadors poden tramitar des d’aquest dimecres les subvencions del Pla Resistir

Les persones treballadores autònomes i microempreses de Castelló de fins a 10 persones dels sectors més afectats per la covid-19 poden sol·licitar des d’aquest dimecres les Ajudes Parèntesis, emmarcades dins del pla autonòmic Resistir. L’Ajuntament de Castelló distribuirà prop de 5,5 milions a través d’aquesta nova línia d’ajudes, d’ells, el consistori aportarà el 15%, uns 825.000 euros; la Diputació, el 22,5%; i la Generalitat, el 62,5% restant. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des d’aquest dimecres.

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que aquesta nova línia d’ajudes “està dirigida a pal·liar les conseqüències econòmiques que les restriccions per a contindre la pandèmia han provocat en les petites empreses i entre les persones autònomes”. “Des de l’Ajuntament de Castelló venim prenent una sèrie de mesures i activant plans d’ajudes per a contribuir a pal·liar aquests efectes econòmics negatius, gràcies al Pla Resistir, distribuirem altres 5,5 milions en ajudes”, ha apuntat.

El regidor d’Innovació Comercial, David Donate, ha apuntat que poden sol·licitar les ajudes aquelles persones autònomes o microempreses de fins a 10 persones, sempre que exercisquen l’activitat en el terme municipal de Castelló. “Podran sol·licitar una ajuda de 2.000 euros, més una quantitat de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020”, ha indicat. Donate ha apuntat que s’ha habilitat un espai en la web municipal (ajudesparentesi.castello.es) on poder consultar tota la informació i els tràmits necessaris per a realitzar les sol·licituds.

Els sectors beneficiaris són l’hostaleria, oci nocturn, turisme (hotels, allotjaments, càmpings, operadors turístics, etc.), venda ambulant, cultura (arts escèniques, creació artística i literària, sales d’espectacles, museus, etc.) i activitats emmarcades en esports i entreteniment (gestió d’instal·lacions esportiva, activitats de clubs i gimnasos, entre altres). La totalitat d’activitats i sectors que poden acollir-se a les Ajudes Parèntesis poden consultar-se en les bases, publicades en la web municipal.

Són subvencionables les despeses corrents en el manteniment de l’activitat realitzats des de l’1 d’abril del passat any. Entre ells, les despeses de lloguer; sous, salaris i quotes a la Seguretat Social; reparacions i conservació; formació i serveis professionals independents (assessories, gestories…); adquisició de material sanitari necessari per a evitar contagis; així com despeses de subministraments i compra de mercaderies o aprovisionaments, entre altres.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats des d’aquest dimecres dia 3 de març i podran tramitar-se per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, o bé de manera presencial al Palau de la Festa o en les Tinences d’Alcaldia Nord, Oest i Grau, per a això serà imprescindible sol·licitar cita prèvia en la pàgina web www.castello.es.
Les ajudes atorgades seran compatibles amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en la següent convocatòria.