El BOP publica l’extracte de les bases, per la qual cosa s’obri ara un període de 20 dies hàbils per a presentar sol·licituds

La Junta de Govern de la Diputació de Castelló ha aprovat la concreció de les bases reguladores de la campanya titulada ‘Adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables 2023’, que compta amb una dotació de 100.000 euros. Es tracta d’ajudes a les quals podran accedir pel procediment de concurrència competitiva les societats musicals amb banda de música establida, que disposen d’escola d’educands o d’escola de música.

Amb aquesta línia de suport, la corporació provincial manté el recolzament a l’activitat musical en les agrupacions musicals de Castelló. En aquest cas es finançarà part de les despeses d’adquisició d’instruments, així com altres béns inventariables, com per exemple equips informàtics i altres béns necessaris per al desenvolupament de l’activitat com a impressores, fotocopiadores, tauletes, pissarres digitals i projectors.

Les associacions interessades a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació.