La Conselleria de Medi Ambient aportarà el 80% de la inversió de 2,4 milions d’euros en una sèrie d’actuacions de millora de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Castelló i un percentatge equivalent dels 2,6 milions pressupostats per al col·lector que ha de conduir aigües residuals des de Borriol fins a l’EDAR de Castelló

En el mes de gener de 2018 la Conselleria va subscriure un conveni amb la Diputació de Castelló i l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), per mitjà del qual es comprometien les tres parts a “l’execució d’infraestructures de sanejament i depuració”, i entre les que figurava el col·lector fins a l’EDAR de Castelló de les aigües procedents de Borriol.

El secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Fran Quesada, subratlla la importància d’esta obra per a resoldre un greu problema ambiental.

El projecte va obtindre l’informe tècnic favorable per part la Conselleria, i tal com reflectia l’acord de cooperació, “l’execució de la infraestructura havia de ser duta a terme per la Diputació de Castelló”. Esta última institució va alertar que mentres no es firmara per les administracions implicades la subscripció “per a l’explotació de les instal·lacions” no podrien escometre’s les obres. Per a això, falta tan sols la firma de l’alcaldessa de Castelló.

D’altra banda, a l’abril es va celebrar una reunió entre els representants de l’EPSAR i de l’Ajuntament de Castelló. En esta trobada els responsables municipals van sol·licitar a l’entitat pública “l’execució d’una sèrie d’actuacions de sanejament i depuració en l’EDAR de Castelló i col·lectors generals associats”.

Este projecte, previ estudi, es va xifrar en 2,4 milions d’euros, una inversió que seria assumida en un 80% per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. El text de l’acord de cooperació va ser enviat el 4 d’abril de 2018 a l’Alcaldia de Castelló sense obtindre fins a la data cap resposta.

L’esborrany de l’acord s’ha tornat a remetre a l’Alcaldia per a obtindre la seua conformitat, en “una clara mostra que esta administració està disposada a resoldre un greu problema heretat de l’anterior legislatura”, assenyala Fran Quesada, secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, per a afegir que “la nostra intenció és complir amb els compromisos adquirits”.

En el mateix sentit, Fran Quesada apel·la a la responsabilitat, la solidaritat i la confiança de l’Ajuntament de Castelló i a la seua alcaldessa per a avançar en el procediment administratiu obert per part de la Conselleria i en la solució d’un problema que pot derivar en conseqüències mediambientals no desitjades per cap de les parts implicades.

Cal destacar que la depuradora de Castelló té capacitat suficient per a tractar el cabal que li poguera arribar de Borriol (1.000 m3 dia) en les instal·lacions actuals. L’any passat la depuradora va tractar una mitjana de 35.000 m3 dia quan la seua capacitat nominal és de 45.000 m3 dia.