Presentarà una moció en el Ple de dijous per a exigir al Consell l’abonament de les subvencions pendents

La Generalitat Valenciana deu a l’Ajuntament de Nules un total de 2.029.743,66 euros de diferents subvencions atorgades al consistori en exercicis anteriors. Per aquest motiu, es presentarà al Ple que tindrà lloc el pròxim dijous una moció exigint al Consell l’abonament d’aquest deute, “demanarem a la Generalitat Valenciana que no ofegue més els ajuntaments i exigir solucions, en el cas de Nules aquest deute afectarà l’estabilitat pressupostària ja que suposa quasi un 20% del pressupost anual, a més també afectarà el romanent de tresoreria amb una minva considerable”, explica l’alcalde de Nules, David García.En concret, les obligacions reconegudes a favor de l’Ajuntament de Nules que a hores d’ara es troben pendents de pagament són el Fons de Cooperació Municipal amb 73.269,50 euros; el conveni en matèria d’assistència sanitària per valor de 4.684, 67 euros; les ajudes a l’accessibilitat a edificis municipals amb 42.712,11 euros; una altra subvenció en concepte de Serveis Socials Generals de 209.504,07 euros; també està pendent l’ajuda de l’Equip d’Intervenció d’Infància i Adolescència d’11.777,50 euros; la subvenció d’Itineraris Integrats d’Inserció Sociolaboral amb una quantia de 133.928,56 euros; a més de les ajudes per a la Promoció del Valencià per valor de 18.418,57 euros.També està pendent la subvenció de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictes de 15.500,00 euros; la subvenció del Centre de Dia amb 4.200 euros; ajudes per a la redacció de catàlegs i pla director que ascendeix a 12.600 euros; o la subvenció de l’Escola de Persones Adultes de 17.801 euros. A més hi ha pendents 86.323,68 euros del programa EMPUJU; 591.739,74 del Taller d’Ocupació Nules V; i la segona etapa del programa Et Formem amb 197.246,58 euros; entre d’altres. També hi ha més de 300.000 euros de la subvenció dels Fons FEDER per a la conversió en zona de vianants de Mascarell; i 300.000 euros més corresponents al Pla Edificant. No obstant això, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial ha autoritzat i compromès la despesa a favor de l’Ajuntament per un import de 368.280,36 euros, encara que l’import es troba a hores d’ara pendent de l’aprovació de la seua justificació per tant no es pot considerar encara una obligació reconeguda a favor de l’ajuntament.Per altra banda, altres administracions públiques que també tenen pendent l’abonament de subvencions a l’Ajuntament de Nules són la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb 3.204,49 euros per al tractament per a la lluita del mosquit tigre, o la Diputació Provincial de Castelló amb 3.204,49 euros d’una subvenció per a la producció de material gràfic i més de 76.000 euros també dels Fons FEDER per a les actuacions de Mascarell.“Són xifres molts importants per a una Administració local i que poden repercutir en la situació econòmica de la localitat, de manera que a més de presentar aquesta moció ens reunirem amb els responsables polítics per a buscar solucions ja que estem optant a les subvencions corresponents a l’exercici 2020 i si aquesta situació s’allarga els ajuntaments ens trobarem en una conjuntura econòmica molt complicada”, matisa García.