Reserva 180.000 euros per a assumir en 2020 la nova línia de recollida de residus

L’Ajuntament d’Almassora ha reservat 180.000 euros per a la compra de 10.200 poals de 10 litres i les corresponents bosses biodegradables d’ús domèstic per a implantar enguany la recollida de la fracció orgànica de residus sòlids urbans. El consistori comptarà amb el 50% de finançament de la Unió Europea a través dels fons FEDER.El departament de Medi Ambient gestiona aquest procediment perquè Almassora faça el salt de la prova pilot realitzada en 2017 a la implantació definitiva d’aquesta nova línia de recollida de residus. No en va, les restes orgàniques suposen el 40% del fem que generen les llars i el correcte tractament permetrà reduir el volum de deixalles que van cada dia al contenidor genèric.El projecte, a més del repartiment de poals domèstics, suposa la distribució de 410 contenidors de 1.100 litres pels carrers d’Almassora amb la intenció que tots els barris se sumen a la iniciativa que en el seu moment va permetre recollir 2,5 tones d’orgànica en tres mesos en les tres zones de la localitat en les quals es van repartir els contenidors específics.Així, la intenció és implantar el sistema de recollida gradualment fins a abastar la totalitat del municipi mitjançant la distribució de contenidors específics que arribaran a tots els barris. Aquest fet es produirà després de dur a terme accions de comunicació atés que el departament entén que seran necessàries les campanyes pedagògiques perquè el conjunt de la població conega el tipus de residus que ha de llançar a cada contenidor.D’aquesta manera, l’Ajuntament durà a terme la campanya d’informació que requereix la Unió Europea, amb la impressió de fullets, per a difondre a la població els consells sobre la utilització. No en va, el departament municipal de Medi Ambient ha incidit en la necessitat de l’acció pedagògica per a comunicar a la població la manera d’ús i els beneficis que generarà en l’ecosistema degut a l’elevat grau d’implantació.“Això constitueix un ambiciós objectiu, la consecució del qual passa per realitzar una intensa labor de matèria d’informació i conscienciació ciutadana, així com dotar al municipi dels mitjans i sistemes adequats amb la finalitat d’aconseguir la meta proposada”, atés que els habitatges hauran d’incorporar un nou contenidor al costat dels anteriors de reciclatge.D’altra banda, el projecte d’implantació de la fracció orgànica comportarà també la instal·lació d’un punt net de proximitat en la plaça Pere Cornell per a facilitar l’accés del veïnat a les instal·lacions de recollida selectiva de residus no contemplats en els contenidors de carrer.