L’Ajuntament de Benicàssim i UTE Sanejament Urbà de Benicàssim, empresa encarregada dels serveis de neteja viària i recollida de residus urbans en la localitat, han posat en funcionament un servei extraordinari de neteja per a desinfectar els carrers i contribuir a reduir les possibilitats d’expansió del COVID-19

El dispositiu especial de neteja i desinfecció s’estendrà als carrers per als vianants i mobiliari urbà de tot el municipi, tant de la zona nord, la zona sud i en urbanitzacions. Així mateix, els operaris actuaran en la desinfecció dels contenidors situats en la via pública.
L’alcaldessa, Susana Marqués, ha comentat que “es posaran tots els mitjans necessaris per a evitar punts de propagació del coronavirus en la via pública” i afig que “per a garantir al màxim les mesures d’higiene i salubritat en les vies públiques, des de l’Ajuntament demanem a tots els veïns que contribuïsquen amb el servei de neteja, depositant els residus a l’interior dels contenidors de fem i en bosses ben lligades”. Afegir que en tot el servei, tant ordinari com extraordinari, de neteja en el municipi s’han adoptat les mesures necessàries per a garantir la seguretat de tots els treballadors, complint així amb les recomanacions establides per les autoritats sanitàries.
D’altra banda recordar que els parcs i jardins barrats estan tancats al públic, així com els espais per a gossos. Així mateix, també es realitzarà una neteja de xoc de les àrees de jocs infantils “espais que encara que ara no es poden utilitzar també hem de mantindre’ls amb les màximes garanties d’higiene i salubritat” ha finalitzat Susana Marqués.