L’ajuntament diversifica els contractes menors per a arribar al màxim nombre de beneficiaris i ajudar al teixit empresarial

La base de dades creada per l’Ajuntament de Castelló per a facilitar l’accés a la contractació pública d’autònoms, microempreses i pimes compta ja amb un centenar d’inscrits interessats a ser contractistes o subcontractistes d’obres, subministraments i serveis. Aquesta nova eina activada durant l’estat d’alarma i que continua operativa per a poder donar-se d’alta és un mecanisme directe perquè les diferents empreses puguen participar en els contractes menors tramitats des del consitori, aconseguint així una major rotació en la contractació pública, de manera que aquesta es diversifique i aconseguisca més beneficiaris.

Fins al moment, més de la meitat dels inscrits en aquesta base de dades (62 en concret) són autònoms o empreses de menys de 10 treballadors (microempresa); altres 28 tenen entre 10 i 50 empleats (petita empresa); i els 9 restants compten amb més de 50 treballadors (mitjana i gran empresa). Es tracta de negocis especialitzats en tot tipus d’obres, serveis i subministraments, des de la construcció al manteniment, electricitat, informàtica, seguretat o mobilitat. I quant a la seua procedència, la majoria són de Castelló, però també hi ha empreses inscrites d’altres municipis de la província com Vila-real, Almassora, Benicàssim, Onda, la Vall d’Uixó, Borriol i Caudiel; i fins i tot de fora d’ella, com Alaquàs i València.

“Estem satisfets de l’acceptació que està tenint la base de dades habilitada per l’Ajuntament i dirigida a diversificar la contractació pública i generar llocs de treball, perquè ajudem així a autònoms, pimes i micropimes i contribuïm a reactivar econòmica i socialment la ciutat, reduint l’impacte negatiu de la crisi sanitària de la covid-19 en el teixit empresarial”, ha valorat el regidor d’Obres i Contractació, Rafa Simó.

L’enllaç directe per a inscriure’s es troba situat en el perfil del contractant de la pàgina web municipal (www.castello.es) i és el següent: contractaciomenor.castello.es. L’Ajuntament donarà a conéixer el llistat de productes o serveis que habitualment s’adquireixen per part de l’administració municipal amb les característiques de contractes menors, per a així fomentar la participació directa dels comerços en els processos de compra, donant la possibilitat a les empreses interessades a proveir aquests productes o serveis a manifestar aqueix interés perquè els serveis municipals els tinguen en compte a l’hora d’obtindre un major nombre d’ofertes.

A més, s’inclourà en tots els plecs de clàusules administratives que s’elaboren per l’Ajuntament per a la contractació d’obres, com a condició especial d’execució, la subcontractació d’un percentatge de les prestacions objecte del contracte amb una o diverses microempreses o autònoms (contractes amb valor estimat fins a 500.000 euros); i amb microempreses, autònoms i pimes (contractes amb valor estimat superior), preferentment amb aquells amb residència i domicili fiscal o domicili social a Castelló.

Així mateix, per a l’adjudicació dels contractes menors es consultarà a les empreses inscrites en la base de dades, quedant en tot cas garantida la igualtat, transparència i concurrència en el procediment d’adjudicació i promovent la diversificació dels adjudicataris.

El Pla d’Inversions de Revitalització Econòmica de Castelló (Pirecas) ja s’ha dissenyat amb aquests criteris i injectarà 1,5 milions d’euros en 47 projectes de seguretat viària, mobilitat sostenible i accessibilitat, reforma d’escoles, millora urbana i instal·lacions municipals, en l’execució de les quals es facilitarà l’accés a autònoms, pimes i microempreses.