El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha mantingut la primera reunió de treball amb la nova rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón

És per això que el nostre compromís per a millorar conjuntament, amb els seus responsables, el sistema de finançament universitari és indubtable”, ha explicat el conseller Marzà.
“En el cas concret de l’UJI, s’ha situat en un lloc d’avantguarda en molts aspectes i la seua contribució en matèria de coneixement i investigació per a les comarques de Castelló és també indubtable”, ha afegit el titular de Educació.

Per la seua banda, la rectora de l’UJI ha plantejat “la necessitat de reivindicar, conjuntament amb la Generalitat, un nou model de finançament per a la Comunitat Valenciana i per a les universitats públiques valencianes que permeta a l’UJI ser sostenible econòmicament”.

En aquest sentit, el conseller d’Educació ha agraït el suport d’Alcón per a “reivindicar conjuntament un millor finançament per part de l’Estat que permeta dissenyar un millor finançament autonòmic per a les universitats públiques valencianes” i ha fet referència al Fòrum universitari que es va celebrar el passat febrer a Morella, “on es van marcar les línies de futur del sistema universitari valencià per a poder fer una reflexió a llarg termini, no només del finançament, sinó també del model mateix d’universitat valenciana adaptat a les necessitats actuals”.

Alcón ha afirmat que “necessitem trobar una fórmula que permeta donar resposta a la necessitat de consolidar els estudis de Ciències de la Salut” i ha reclamat la necessitat d’un mapa de titulacions per al sistema universitari valencià, que siga vertebrador per al territori”, dues qüestions amb les quals Marzà s’ha mostrat “totalment d’acord” i ha afegit que “al Fòrum universitari de Morella ja es va consensuar la creació d’una comissió de treball estable per a coordinar el model de finançament del sistema universitari públic amb les cinc universitats públiques i experts en la matèria, perquè no es busquen solucions efímeres, sinó per tal que hi haja una construcció col·lectiva que mire a llarg termini”.

En la reunió, el responsable d’Educació i Investigació de la Generalitat ha recordat “les diferents millores dutes a terme el Govern del Botànic en matèria universitària: des de l’increment progressiu de les beques perquè cap alumne es quede sense estudiar per raons econòmiques, com la creació de les Beques Salari, úniques a l’Estat, fins a l’increment de les ajudes a l’alumnat en quasi el doble que en 2015 fins a aconseguir que un de cada tres alumnes universitaris gaudisca de beques. A més ha mencionat la baixada de les taxes universitàries, “que el pròxim curs ja serà d’un 15 %”, sense que repercutisca en negatiu en el finançament de les universitats, “ja que s’assumeix per part de la Generalitat”.

En aquest sentit, la rectora Alcón ha apuntat després d’agrair l’esforç realitzat per la Conselleria, que “cal continuar avançant perquè cap persona quede exclosa de la universitat pública per motius econòmics i, especialment, per a garantirla sostenibilitat de les universitats públiques valencianes, i millorar les condicions laborals i l’estabilització del personal universitari”.

És per això que el conseller Marzà ha explicat que “pel que fa a la millora de les condicions laborals del personal universitari, també hem d’anar totes i tots de la mà, les universitats, els sindicats i l’Administració. Per això tenim la mesa negociadora del conveni laboral de les universitats, en la qual ben prompte arribarem a un acord. Fruit del diàleg amb la comunitat universitària i la voluntat de dur a terme millores laborals en el personal de les universitats per part de la Generalitat són les progressives millores salarials que s’han anat fent per al personal universitari: 8 milions d’euros en 2017, que ja s’han dut a terme, i ara 18 milions d’euros per a 2018”.

Finalment, el conseller ha comunicat que durant les pròximes setmanes se celebrarà una nova reunió amb tots els rectors i rectores de les universitats públiques valencianes per a avançar en l’objectiu de millora del seu finançament.