L’estudiant de doctorat David Fabregat Safont, becari predoctoral en l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) de la Universitat Jaume I de Castelló, ha rebut el premi a la millor comunicació oral presentada en la XVIII Reunió Científica de la Societat Espanyola de Cromatografia i Tècniques Afins (SECyTA 2018), celebrada la primera setmana d’octubre a Granada, pel treball «Rapid identification of synthetic cathinones in seized products taking profit of the full capabilities of triple quadrupole analyser»