La comissió encarregada de la confecció d’aquest document estudia les accions a desenvolupar en els àmbits de la salut laboral, la comunicació i la representació sindical

L’elaboració del que serà el primer Pla d’Igualtat de la Diputació de Castelló no s’ha aturat durant aquests temps de confinament, amb reunions periòdiques en les que s’han anat concretant els eixos i plantejant les accions que formaran part d’aquest “important document que naix del compromís d’aquest equip de govern de garantir la igualtat efectiva entre homes i dones”.

Així s’ha expressat la diputada de l’àrea i vicepresidenta de la institució provincial, Patricia Puerta, qui lidera les trobades telemàtiques de la comissió encarregada de la seua confecció, que s’ha marcat com a objectiu per a aquest mes de maig tancar els eixos relacionats amb la salut laboral, la comunicació i la representació sindical.

“El no poder reunir-nos presencialment no ha impedit que continuem fent grans passes cap avant en la concreció del pla perquè totes i tots hem interioritzat que una qüestió tan necessària com la implantació de la igualtat no ha de dilatar-se més en el temps”.

La comissió d’igualtat ha posat la seua mirada en tres aspectes importants, i un d’ells és la salut laboral. En aquest sentit, la Diputació implementarà noves mesures amb l’objectiu de previndre riscos laborals amb la incorporació de la transversalitat de gènere. En l’eix de la comunicació, s’ha avançat en la idea de garantir que en tots els departaments, unitats funcionals i programes de la Diputació s’incorpore la perspectiva de gènere en l’ús del llenguatge i les imatges, així com en el contingut dels missatges i els canals de comunicació, rebutjant el sexisme en qualsevol de les seues manifestacions. Així mateix, el grup de treball també s’ha marcat com a objectiu promoure la participació equilibrada entre treballadors i treballadores en la representació sindical.

Puerta ha recordat que l’objectiu general del Pla d’Igualtat de la Diputació de Castelló “és difondre i donar visibilitat a la cultura de la igualtat”, pel que hem de predisposar a tota l’organització per a treballar per aquest objectiu comú”. Així doncs, “serà fonamental eliminar els obstacles existents per a la consecució de la igualtat real, per exemple, actuant sobre les normes, però també sobre les estructures, mentalitats i costums”.