El president assisteix a Lleó a la reunió de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la FEMP, davant la qual defensa la urgència de l’aprovació d’un estatut de xicotets pobles d’interior

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha reivindicat a Lleó que tant el Govern d’Espanya com les Comunitats Autònomes, que seran les grans perceptores dels fons europeus vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola, destinen el 15% de l’import total a les administracions locals, incloses les diputacions, per a garantir que els pobles xicotets d’interior no queden al marge dels Next Generation EU. Ha sigut un clam defensat per tots els integrants de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que s’ha reunit hui en la capital lleonesa, en la qual els presidents de la diputacions provincials han mostrat la seua voluntat d’actuar i de ser considerats com els grans aliats de les administracions central i autonòmiques «perquè els pobles xicotets no queden al marge dels fons de reconstrucció econòmica pel mer fet de ser xicotetes poblacions».

En el marc d’aquesta reivindicació, el president Martí i els seus companys de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars han advertit que les diputacions no poden quedar al marge de les convocatòries de fons referides a les infraestructures relacionades amb la mobilitat de les persones, «de les quals també han de beneficiar-se les persones que residisquen en en zones de muntanya i interior», ja que segons els informes amb els quals treballa la pròpia FEMP les diputacions, cabildos i consells insulars assumeixen les competències necessàries per a garantir la lliure circulacions de les persones i mercaderies en el 80% del territori». Martí ha sigut categòric en assenyalar que «si aquest país escomet un pla de mobilitat, no pot deixar al marge a les xarxes de carreteres provincials que són responsabilitat de les diferents diputacions, ni a les persones que resideixen en els xicotets pobles, perquè per a elles són vitals».

La gran preocupació del president és que «el món rural no quede fora del focus», raó per la qual ha defensat davant els seus companys que «resulta imprescindible i urgent l’aprovació de l’estatut de municipis de pobles d’interior, que ha d’anar acompanyada d’una doble discriminació positiva fiscal i administrativa».

En la reunió també s’ha abordat l’afectació que tindrà sobre les diputacions i els seus plans d’ocupació la reforma laboral recentment aprovada, havent-se informats pels responsables de la Comissió que aquests contractes es podran mantindre amb un horitzó màxim de duració de 12 mesos.