Un total de 749 escoles de Primària tindran el suport d’un auxiliar estranger de conversa en anglés

Els centres educatius valencians tindran, a partir d’octubre, 811 auxiliars de conversa nadius que ajudaran el professorat d’idiomes en la millora de les competències comunicatives orals de l’alumnat de Primària, ESO, Batxillerat i FP en anglés, francés, alemany i italià.
Aquests 811 auxiliars de conversa són estudiants universitaris o recentment graduats que acompanyen a les aules el professorat a l’hora de reforçar les destreses orals de l’alumnat.
Gran part d’ells, 749, són auxiliars de conversa en anglés finançats directament per Educació de la Generalitat i seleccionats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, que és l’organisme competent en convenis internacionals per a la selecció del personal.
Per a aquest curs, Educació de la Generalitat ha assignat vora 8 milions d’euros per a la cobertura de 848 auxiliars de conversa a les escoles. El Ministeri ha comunicat que hi han renunciat en 99 casos. La taxa de renúncies aquest curs ha baixat al 12%, menys de la meitat del curs passat i quatre vegades menys que el curs 2017-2018, el que significa que els auxiliars cada vegada troben més profitosa l’experiència. Alguns d’ells fa tres anys que participen en el programa.
Les 749 escoles que aquest curs tenen assignat un auxiliar de conversa en són 283 de les comarques d’Alacant, 106 de les de Castelló i 360 de València.
L’auxiliar de conversa col·labora amb el docent responsable 16 hores setmanals, de les quals almenys 1 és de coordinació amb el tutor o professorat corresponent i 12 hores d’atenció directa a l’alumnat.
L’ajuda mensual i de compensació de les despeses de manutenció i allotjament que rep un auxiliar de conversa és de 1.000 euros. A més, Educació cobreix les pòlisses de repatriació i d’assistència sanitària per als auxiliars de conversa de fora de la Unió Europea.
A més, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha finançat i ha assignat 73 auxiliars de conversa estrangers als instituts valencians.
D’ells, n’hi han renunciat 11. Per tant, seran 62 els auxiliars estrangers de conversa en anglés, francés, alemany i italià que ajudaran a millorar les competències comunicatives orals de l’alumnat de 47 instituts d’ESO, Batxillerat i FP. En concret, aquests 62 auxiliars de conversa en són 37 d’anglés, 16 de francés, 2 d’italià i 7 d’alemany.
Dènou instituts de Secundària de les comarques d’Alacant tindran aquest curs 24 auxiliars estrangers de conversa en anglés (13), francés (7), alemany (3) i italià (1). Sis de les comarques de Castelló rebran el suport de 9 auxiliars d’anglés (5), alemany (2) i francés (2). Finalment, 22 centres de les comarques de València tindran 29 auxiliars de conversa en anglés (19), francés (7), alemany (2) i italià (1).
L’objectiu prioritari d’aquesta figura és aconseguir millorar el nivell d’ensenyament en llengües estrangeres, per tal de contribuir al fet que els alumnes n’isquen millor preparats i superen els actuals nivells de coneixement d’idiomes, especialment de l’anglés.
Per això, les funcions específiques de l’auxiliar estan encaminades a reforçar les destreses orals de l’alumnat, i consisteixen en la realització d’activitats que faciliten la comunicació i interacció amb l’alumnat, elaborar o adaptar materials didàctics en llengua estrangera, desenvolupar activitats que fomenten la motivació i l’interés de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país d’origen, així com fomentar la creació d’un ambient plurilingüe i intercultural al centre.
La Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació ha organitzat tres jornades d’acollida a Alacant, Castelló i València per als 811 auxiliars de conversa i els seus tutors. La trobada de València tindrà lloc el 16 d’octubre al Palau de les Arts Reina Sofía. El dia 17 es farà la jornada a Alacant, al Palau de Congressos, i a Castelló el dia 18, també al Palau de Congressos.
Les trobades, a més d’informació sobre el programa, inclouen una conferència de l’especialista en ensenyament de l’anglés i professor titular del Departament de Didàctica de Llengua i Literatura de la Universitat de València, Agustín Reyes Torres, amb el títol ‘Conversation and the guided reinvention of knowledge’. A més, es mostraran sis experiències d’èxit fruit de la col·laboració entre els auxiliars de conversa i els seus tutors que s’han dut a terme a les aules valencianes durant cursos passats.