Comptará també aquest any amb un Pla de Tractament Aeri per al control dels mosquits

La localitat de Nules comptarà també aquest any 2021 amb un Pla de Tractament Aeri per al Control de Mosquits en la zona humida del seu terme municipal, desprès que la Direcció General de Salut Pública autoritzés la renovació d’aquest pla sol·licitada per l’ajuntament.

De fet, la Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha traslladat a l’entitat local que aquesta autorització tindrà validesa per a tot l’any 2021, i estarà condicionada al compliment del que estableix el Pla de Tractament Aeri presentat per l’empresa Lokímica, encarregada dels tractaments per al control de mosquits en el municipi.

A més, també haurà de complir altres requisits que marca la Conselleria per a que es puga dur a terme aquest tipus de tractaments, “que estan condicionats a l’existència de poblacions de mosquits en la zona humida quan el seu estat d’inundació impossibilite el tractament amb mitjans terrestres”, comenta la regidora de Sanitat, Susana Tusón.

Des de la regidoria de Sanitat s’assenyala que la zona humida de El Pou és una de les més conflictives a l’hora de fer els tractaments de control de mosquits, “per tant aquest pla aeri és molt important per a poder controlar aquest punt, encara que els tractaments preventius es realitzen durant tot l’any”, matisa Tusón.