La Conselleria de Justícia busca un immoble per a allotjar aquest servei nou

La Conselleria de Justícia ha fet pública la seua intenció de dotar Nules d’una Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD) en sol·licitar ofertes per a l’arrendament d’un immoble per a albergar aquest servei nou.

Així doncs, entre els requisits de l’immoble cal destacar la proximitat a l’actual seu judicial situada al carrer de Francisco Santacruz; ubicació en planta baixa; superfície estimada de 120 metres quadrats; i també haurà de tindre vies que permeten fàcilment l’accés de persones amb mobilitat reduïda.

Les persones interessades poden consultar l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de data 10 de juny on s’especifica les característiques de l’immoble, i en el cas que vulguen presentar propostes el termini és de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la seua publicació.

Cal recordar a més que el Palau de Justícia de Nules disposa des de finals del passat any d’un nou Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 amb el qual s’han ampliat els jutjats amb la intenció de descongestionar la càrrega de treball que afecta els altres quatre jutjats, així amb aquesta actuació la Generalitat Valenciana dota de serveis nous la seu judicial de Nules.