L’Ajuntament de Benicàssim, en el seu objectiu posat a millorar la mobilitat i l’accessibilitat en el terme municipal, continua amb el pla d’actuació d’arranjament de voreres i senyalització horitzontal en la localitat

“Durant el 2021, i dins del pla anual de manteniment de vies públiques, s’ha actuat en diferents vials, sobretot de la zona sud, com l’avinguda Ferrandis Salvador, des de la Ratlla fins a l’Eurosol, així com les perpendiculars Senia Sevilla, Sigalero, Palmerar i Gimeno Tomás”, ha explicat l’alcaldessa, Susana Marqués, qui ha afegit que durant el present exercici continuaran les actuacions quant al manteniment de vials “i seguirem amb la planificació prevista, així com les demandes que els veïns ens han fet arribar a través dels pressupostos participatius”.
Una de les últimes actuacions dutes a terme es localitza al carrer Salines de Santa Pola, vial pròxim a l’escola infantil municipal Pintor Tasio i les voreres del qual es trobaven molt deteriorades a l’entorn dels escocells a causa del creixement de les arrels. L’actuació realitzada ha consistit en la reparació del paviment així com al sanege de les arrels.
Durant aquests dies també s’està treballant en la reparació del tram de vorera i carril bici del Camí Serradal, entre el carrer Arrosars i Pintor Porcar. Així mateix, el consistori ha actuat al carrer Ribalta, “modificant les voreres per a la millora de l’accessibilitat, executant diversos rebaixes i eixamplaments puntuals en zones on existeixen obstacles com a pals o fanals que dificulten el pas”, ha comentat el regidor de Mobilitat, Carlos Díaz.
A més de treballs en les voreres, i seguint amb les millores en matèria de mobilitat, l’Ajuntament està realitzant labors de manteniment de la senyalització horitzontal, amb el repintat de passos de vianants i altres elements de senyalització viària.