El Ple municipal ha aprovat per unanimitat seguir amb pas ferm la posada en marxa de l’estratègia de promoció turística que ha de desenvolupar la gestió de Benicàssim com a destinació turística intel·ligent

 

La regidora de Turisme, Elena Llobell, ha destacat els canvis en la gestió de les experiències de viatge que viu la societat, “des del subministrament d’informació, compra de bitllets i reserva de l’allotjament en línia, fins a la seua avaluació a través de les xarxes socials. A més, la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació ha afavorit el desplegament de nous models de negoci. Per això, la indústria turística està evolucionat per a adaptar-se a un nou perfil de viatger hiperconnectat i interactiu i oferir-li productes, serveis i experiències cada dia més integrals, flexibles i personalitzats. Per això Benicàssim no es podia quedar arrere en aquesta carrera per hiperconnectar-se i dins de Pla estratègic de turisme ha marcat la conversió en destinació turística intel·ligent com a prioritat”.
Així Benicàssim ja va adoptar en plens anteriors la seua vocació d’impulsar aquesta línia de treball:“Primer perquè ens sumem a una estratègia nacional que també s’està impulsant des de l’Agència Valenciana de Turisme; però a més, perquè aquesta transformació en un destinació turística Intel·ligent suposa en la pràctica la posada en marxa d’una estratègia integral en la destinació a través de la innovació i la tecnologia, per a augmentar la competitivitat del sector empresarial, aprofitar els recursos turístics, millorar l’eficiència dels processos de producció i comercialització i l’ús de fonts d’energia renovables. A més aquest procés de transformació permet impulsar el desenvolupament sostenible de la destinació en els seus tres vessants (mediambiental, econòmic i sociocultural) i garantir l’accessibilitat universal en tot el cicle de viatge”.
Per aquest motiu, com ha afegit Llobell, “seguint els passos administratius i de funcionament necessaris, en aquest Ple hem volgut protegir per tots els grups polítics la declaració de Benicàssim com a municipi turístic sostenible i, a més, crear una oficina intel·ligent”.
La regidora de Turisme ha explicat que la posada en marxa d’aquesta oficina ha d’entendre’s com un òrgan de gestió responsable del desenplegament del programa Benicàssim DTI, segons el qual s’acaba en el model DTI-CV.