L’Ajuntament de Benicàssim, amb l’objectiu posat a fer més sòlides les vies de circulació tant del trànsit rodat com del trànsit per als vianants en l’avinguda Ferrandis Salvador, procedirà al tapat de passos inferiors dels accessos a la platja

Com ha explicat l’alcaldessa, Susana Marqués, “amb l’objectiu posat a donar solució als problemes que sorgien després de temporals i inclemències meteorològiques en aquests passos subterranis procedirem al tapat de tres d’ells, de titularitat municipal, i que estan localitzats en l’avinguda Ferrandis Salvador: enfront del carrer Pintor Tasio, enfront del carrer Ribalta, enfront del carrer Sagunt i també es procedirà a la reparació del pas situat en apartaments La Siesta”.
La regidora de Platges, Obres i Serveis, Elena Llobell, ha comentat per la seua part que “és necessari actuar en ells perquè amb els anys des de la seua construcció presenten unes certes deficiències pel que es fa necessari actuar en ells, sobretot davant el pas de pesades càrregues en superfície”
Com a premisses per a realitzar aquesta obra, l’Ajuntament prioritza la menor afecció al trànsit del vial, continuar tenint capacitat d’evacuació de les aigües pluvials en cas d’inundacions, i la integració amb l’entorn existent.
Aquests passos tenen unes dimensions molt semblants, formant un marc de formigó armat. L’actuació prevista contempla el tapat dels passos inferiors amb formigó íntegrament i en el cas del pas situat enfront dels apartaments La Siesta es procedirà a reparar el marc en la zona superior.
Els treballs compten amb un pressupost de prop de 33.000 euros i el termini d’execució és de dos mesos.