Estos espais subterranis creats en els anys 60 i 70 quan el vial superior era de molt transite s’utilitzen molt menys i plantegen problemes de salubritat i seguretat que seran esmenats

L’Ajuntament de Benicàssim procedix al tancament dels antics passos subterranis de l’avinguda Ferrandis Salvador amb l’objectiu de donar compliment a les recomanacions de la Direcció de Costas i als problemes de salubritat i seguretat que presenten estos espais subterranis creats en els anys 60 i 70.

Per això, des del consistori es considera esta com “una de les obres prioritàries per a garantir la salubritat i seguretat de les persones perquè evitarà l’entrada i posterior estancament d’aigües després dels forts temporals. És important recordar que el pas subterrani va ser concebut en una etapa en què la carretera recorria la costa, complia la funció de facilitar l’accés dels residents de la urbanització a la platja i l’evacuació d’aigües pluvials. No obstant això, amb la transformació de la via en un tram urbà amb menor trànsit, la necessitat d’estos accessos ha disminuït considerablement”, ha subratllat l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués.

L’administració local treballa en un calendari per al tancament definitiu de la resta de passos ja que “han perdut la funció per a la qual van ser creats. És important destacar que en l’actualitat, l’encreuament de vianants es realitza mitjançant els passos de vianants disposats en l’Avinguda Ferrandis Salvador que garantisquen condicions més segures i eficients per als residents i visitants”, ha afegit la regidor de Platges de l’Ajuntament de Benicàssim, Elena Llobell.

La deterioració del pas s’atribuïx principalment a les càrregues de trànsit i al pas del temps, superant la vida útil projectada. Per a abordar esta problemàtica, l’Ajuntament durà a terme l’ompliment del pas amb formigó en massa. Esta mesura no sols millorarà les condicions de seguretat tant per al trànsit vehicular com per als vianants, sinó que també preservarà la capacitat d’evacuació d’aigües pluvials mitjançant la instal·lació d’una canonada de gran diàmetre que permeten l’eixida a la mar.