Habitatge obri el termini de 3 mesos perquè opten a unes subvencions que finançaran fins a un 100% amb un màxim de 18.000 euros

a Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província una convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’edificis, amb una quantia inicial de 226.000 que ascendirà fins als 500.000 euros després de l’última modificació de crèdit aprovada pel Ple Municipal. Les subvencions van dirigides a immobles de més de 25 anys i que incloguen alguna actuació urgent en el seu informe d’avaluació d’edificis. Es prioritzarà en la concessió criteris de renda, l’antiguitat i l’estat de l’edifici.

Aquestes ajudes tenen l’objectiu de fomentar les actuacions de conservació, millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat dels elements comuns dels edificis de la ciutat. La Regidoria obri aquest dilluns un termini de 3 mesos per a presentar les propostes a través de la seu electrònica sede.castello.es Les bases també es poden consultar en el web www.castello.es, en l’Oficina Municipal d’Habitatge, situada en la plaça Major 1 o en el telèfon 964 355100.

Podrà ser subvencionat fins al 85% del pressupost, amb un límit màxim de 18.000 euros. Per al cas de comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris que hagen obtingut puntuació per trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, amb el límit màxim de 18.000 euros.

Les actuacions a rehabilitar comprenen la instal·lació d’ascensors, salvaescaleras, rampes o altres dispositius que milloren l’accessibilitat, sempre que es realitzen en els elements comuns d’edificis de tipologia residencial col·lectiva, així com la seua adaptació; la instal·lació o dotació de productes de suport que permeten l’accés i ús per part de les
persones amb discapacitat a elements comuns de l’edifici; elements d’informació o d’avís, com ara senyals lluminosos o sonors, que permeten l’orientació en l’ús d’escales i ascensors; i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, com ara vídeo-porters i anàlegs.