La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Castelló contractarà un servei extern que gestionarà de manera integral les 227 habitatges socials de titularitat municipal

La regidora d’Habitatge, María Jesús Garrido, explica “que mitjançant aquest servei tenim l’objectiu de posar ordre en els habitatges socials i garantir el dret a l’habitatge dels col·lectius vulnerables”.
Garrido destaca que el pressupost de 2020 contempla una partida de 50.000 euros per a contractar aquesta actuació i que l’empresa adjudicatària tindrà la missió de controlar el compliment de les obligacions i drets dels inquilins; controlar el pagament de rebuts; comprovar la situació dels immobles; garantir el manteniment d’espais i zones comunes; així com ajudar a regularitzar aquells habitatges que en aquests moments estan en una situació anòmala -per exemple, hi ha casos en els quals els seus propietaris no resideixen habitualment o els seus inquilins no coincideixen amb el titular de l’immoble.L’Ajuntament ha iniciat la redacció de les bases del plec de condicions d’aquesta licitació i espera resoldre l’adjudicació a meitat d’any. Mentrestant, la regidora subratlla que es potenciarà la seguretat al parc immobiliari municipal i per a això es col·locaran portes d’acer, es canviaran panys i es reforçaran les labors de manteniment en aquells habitatges amb més necessitats d’actuació. La previsió és que aquest contracte siga pluriennal amb una despesa a l’any da’l voltant dels 200.000 euros. Cal recordar que l’Oficina Municipal d’Habitatge té una llista d’espera de 300 persones. Jornals de Vila va dur a terme en el passat mandat un procés d’identificació de les persones que viuen en les 227 habitatges socials municipals i va impulsar reparacions en algunes d’aquestes. L’Ajuntament ha portat en l’actual legislatura inspecciones i ha enviat una carta als inquilins informant de les actuacions que preveu portar a terme.