L’alcaldessa declara que la instal·lació d’aquests dispositius és una aposta del Consistori per garantir una comunicació accessible

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el regidor de Benestar Social i Dependència, José Luis López, s’han interessat pels 13 sistemes de suport a la comunicació oral per a persones usuàries de pròtesi auditiva que ha adquirit l’Ajuntament amb l’objectiu de complir la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social. Marco ha destacat que “diversos espais i edificis públics municipals incorporen bucles magnètics en una aposta del Consistori per adoptar les mesures que garantisquen una comunicació accessible per a les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions per a tots els ciutadans i ciutadanes de Castelló”. L’alcaldessa ha assenyalat que “aquests aparells milloraran la qualitat de l’audició per a persones que utilitzen audiòfon o tenen implants coclears” i ha explicat que es tracta de “uns dispositius que recullen el so i l’envien en forma de senyals magnètics directament a l’audiòfon o a l’implant reduint sorolls d’ambient i aconseguint major claredat en l’escolta“. Per part seua, el regidor de Benestar Social ha manifestat que aquests aparells “seran situats en les tinences d’alcaldia i en els centres municipals de serveis socials. A més, des de l’Oficina Tècnica d’Atenció a la Discapacitat es custodiarà un altre dispositiu perquè puga ser utilitzat en altres espais i dependències municipals a demanda del negociat o entitat que ho precise mitjançant un sistema de préstec”. El bucle magnètic és una de les ajudes més útils per a les persones amb discapacitat auditiva que utilitzen audiòfons o implants coclears, ja que en recollir la veu o el so i enviar-lo directament en forma de senyals magnètics a l’audiòfon o implant, augmenta la qualitat del so i la claredat.