El Departament d’Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I ha redactat un informe, a petició de l’Associació d’Amics del Ribalta, en què manifesta la seua oposició a la proposta municipal de rehabilitació de l’edifici de la Pèrgola del parc de Ribalta de Castelló de la Plana

L’informe explica que «la rehabilitació proposada no pressuposa una millora de les relacions amb l’entorn paisatgístic, ni evita els usos degradants», tal com estableix la Llei de Patrimoni Cultural que assenyala que «qualsevol intervenció en un BIC haurà d’anar encaminada a la preservació i el creixement d’interessos patrimonials que en van determinar el reconeixement, i que també feia referència al traçat dels seus camins i vegetació».

Els especialistes proposen com a alternativa «la recuperació i reconstrucció dels volums de l’escala, les traces i usos de la rotonda i pèrgola original amb un projecte abordat des de la contemporaneïtat» perquè entenen que la rehabilitació «mantindria un ús inadequat -com ja ho era en l’actual edifici-, un aspecte i volum impropis, pel seu emplaçament, per a un parc de les característiques del Ribalta, i lluny del que hauria de ser una arquitectura de jardí».

El personal acadèmic entén que aquesta intervenció «generaria un impacte negatiu al parc i a tot el conjunt historicoartístic, que es traduirà, entre altres agressions paisatgistes i mediambientals, en un augment del trànsit i aparcament de l’entorn», i per això plantegen una redacció prèvia del preceptiu Pla Especial de Protecció per a avaluar amb rigor aquest impacte.

L’Associació d’Amics del Ribalta havia demanat oficialment a la universitat pública de Castelló, en concret, al Departament d’Història, Geografia i Art de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, un informe sobre el projecte de rehabilitació de l’edifici multifuncional al parc de Ribalta de Castelló, situat en el conjunt historicoartístic format amb el parc de Ribalta i les places de la Independència i de Tetuan a la capital de la Plana.