El consistori licita les obres per 125.000 euros amb un termini d’execució de tres mesos

Dues empreses constructores opten a l’obertura de l’entorn del col·legi Santa Quitèria planificat per l’Ajuntament d’Almassora per a facilitar la connexió dels barris Fátima i Corell amb el centre educatiu i enllaçar així aquest entorn amb l’avinguda José Ortiz, tal com reflecteix el Pla General d’Ordenació Urbana de 1998. L’obertura del carrer Les Alqueries configurarà una poma educativa composta pel col·legi, el Centre de Formació i el parc públic que serà aula de naturalesa i reciclatge.

El pressupost de les obres, que tenen un termini d’execució de tres mesos, aconsegueix els 125.500 euros en el tram del carrer Les Alqueries que va quedar sense desenvolupar. La prestació del contracte d’obres és única i engloba els treballs necessaris per a dur a terme la millora viària i per als vianants de diversos espais viaris.

Les obres de renovació viària comprenen demolicions, implantació, substitució i desviaments de xarxes d’instal·lacions i la urbanització d’un àmbit d’execució amb idèntiques característiques. L’àmbit objecte de la prestació té una superfície i delimitació adequada per a l’execució contínua i no és convenient fraccionar-ho o dividir-ho per a la seua execució en lots ja que s’incrementarien els costos de producció, segons indiquen els tècnics municipals en el seu informe.

Així, la signatura adjudicatària s’encarregarà de l’execució de la xarxa de sanejament i pluvials, enllumenat públic en tram nou del vial i dotacional annex, aigua potable, obra civil per a mitjana tensió i canalització de telecomunicacions. L’encintat i pavimentació de voreres per als vianants, la senyalització horitzontal i vertical del nou vial i la pavimentació de la calçada també formen part d’aquesta inversió.

La major quantia del projecte correspon a la urbanització (22.111,10 euros), seguida de la xarxa d’enllumenat públic (19.826,57), pluvials (18.671), telecomunicacions (5.876) i sanejament (5.296,38). Treballs previs, xarxa de mitjana tensió, senyalització, gestió de residus i seguretat i salut completen la resta del pressupost reservat per l’equip de govern per a l’exercici en vigor.

El procés de contractació de les obres conclourà a temps, segons la previsió municipal, que la urbanització de l’entorn estiga disponible per a quan entre en funcionament el nou col·legi. Aquest fet també precipitarà l’abandó dels barracons instal·lats en 2010 al costat del camp de futbol de José Manuel Pesudo.