Torna a reivindicar actuacions urgents per a la regeneració i protecció del litoral

L’Ajuntament de Nules ha fet una estimació dels danys ocasionats pel temporal Glòria a la zona marítima d’aquesta localitat i avalua les pèrdues en un total de 634.000 euros.En concret, en béns i infraestructures de titularitat municipal la quantia s’estima en uns 479.000 euros, de fet hi ha danys greus en el mobiliari urbà, jocs infantils, enllumenat públic, clavegueram, en el servei municipal d’aigua potable o en les comportes i motors de la Gola, entre d’altres. Quant als béns de titularitat privada s’han comptabilitzat 120.000 euros en danys en uns 50 habitatges i 35.000 euros són danys ocasionats al càmping Costa de Levante.Per altra banda, des de l’Ajuntament s’assenyala que les platges de Nules han patit pèrdues importants d’àrids i altres materials que serveixen per a la protecció del litoral, “hi ha danys molt importants tant en espigons com en esculleres de protecció i en altres béns que es troben dins del Domini Públic Marítim; per tant, demanem al Servei Provincial de Costes que realitze els informes corresponents per a procedir a la seua reposició o reparació segons el cas”, explica l’alcalde de Nules, David García.Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Nules reitera a l’Estat espanyol la urgència d’accelerar les inversions necessàries per a la regeneració i protecció del litoral de Nules i de la resta de municipis de la zona sud de la província de Castelló.